Dagsarkiv: 01/09/2019


Legevakt i det blå?

LEGEVAKT I DET BLÅ? Et enstemmig kommunestyre vedtok 25.mai i år nok en gang å utrede etablering av en legevakt på Nesodden: Nesodden kommune innretter arbeidet mot målsetting om å drifte legevakt og kommunale akutte døgnplasser i egen regi så raskt det lar seg gjøre. Under forutsetning av at det […]


En omsorgssektor under press krever økt bemanning

Økningen i behovet for hjemmebaserte tjenester har vært dramatisk de siste årene. Tall fra kommunen viser følgende økning fra sommeren 2017 til 2019: Vedtak om hjemmesykepleie har økt fra 268 til 375 – en økning på 40 % Vedtak om praktisk bistand har økt fra 207 til 245 – en […]


Hvor ofte blir spesialundervisningen innstilt

Spesialundervisning er en rettighet for elever med særskilte behov.  Den ekstra støtten kan være avgjørende for å komme gjennom skolen på en god måte. Med trange skolebudsjetter har vi fått mange meldinger om at spesialundervisning blir innstilt fordi pedagog må settes inn i klasseromsundervisning.  Her trenger kommunestyret kunnskap for å […]