Dagsarkiv: 23/11/2015


Kommunestyremøtet 22 oktober: Lokal legevakt nedstemt

Det ble fremmet følgende fellesforslag fra FRP, MDG, KRF, R. SV og V: «Lokalt samordnet tilbud om øyeblikkelig hjelp og døgnlegevakt etableres på Nesodden med oppstart i 2017. Rådmannen bes utrede hvordan dette kan etableres med størst mulig sambruk av ressurser og kompetanse i kommunens helse- og pleie/ omsorgstjeneste. Sak […]