Dagsarkiv: 09/09/2015


Til forsvar for arbeidstakerne

Her er noen av Rødt sine initiativ: Tiltak mot sosial dumping For å demme opp mot sosial dumping vil Nesodden kommune gjennomføre følgende tiltak: 1. I anbud stille krav om at firma skal ha lønns- og arbeidsvilkår som tilsvarer standarden i bransjen. 2. Stille krav om tariffavtale for kommunens leverandører. […]


Privatisering og anbud i Nesodden kommune

I sommer avslørte Kommunal Rapport at Nesodden kommune har brukt et ikke godkjent renholdsfirma i tre år. Ifølge rådmannen var visst dette svært vanskelig å avvikle. Bruken av vikarbyråer og innleid arbeidskraft til erstatning for fast ansatte eksploderer. To nye OPS (Offentlig privat samarbeid) er påbegynt i år. Det betyr […]