Dagsarkiv: 07/09/2015


Omsorgsboliger og sykehjem på Fagerstrand?

På debattmøtet på Fagerstrand skrøt Høyres Erik Adland av at han stadig hadde fremmet forslag om å bygge nytt sykehjem på Fagerstrand, men ikke hadde fått flertall for det. Merkelig, jeg har ikke registrert noen slike forslag fra Høyre de siste fire årene. Rødt sine faste budsjettforslag om å starte […]