Dagsarkiv: 01/08/2015


Lundefarets millioner

Friday, July 31, 2015 Lundefaret påstår i AMTA (31/7) at døgnlegevakt på Nesodden vil koste kommunen minst 4 millioner ekstra. Han argumenterer med utgangspunkt i et budsjettall fra Nes kommune. Påstanden står i sterk kontrast til hva Nes kommune selv har utredet. De har vurdert legevakt og øyeblikkelig hjelp sengeplasser, […]


Legevakt – Hvilke argumenter?

Wednesday, July 29, 2015 Ordfører Sandberg er overbevist om at legevakt på Ski gir det beste helsetilbudet. (AMTA 29/7) Men hvorfor? Hun henviser til faglige råd. Hvilke faglige råd? Blant fagfolk er det delte meninger. Hun skriver at hun vil jobbe hardt for å forklare innbyggerne dette. Og så nevner hun ikke […]


Trenering?

Monday, July 13, 2015 21. mai vedtok kommunestyret følgende etter forslag fra Rødt: «Kommunestyret ber rådmannen åpne ny avdeling på Nesoddtunet så fort som mulig. Eventuelt behov for budsjettjustering legges fram i neste møte.» I neste møte bevilges det 2 millioner og vedtaes en formulering om åpning innen 1/8. I […]


Velveier – snur kommunestyret?

Tuesday, June 9, 2015 Asgeirsvei i vinter Kommunestyret sine vedtak om å slutte med vinterbrøyting av velveier har skapt mye strid. Tre partier har sått 100% bak vedtaket om å slutte: Ap, H og V. Nå melder både Venstre og Høyre i valgkampen at de vil at kommunen igjen skal […]


Rødt og boligpolitikk

  Svar til Tor Henrik Andersen fra Hellvik. Av Rønnaug Stensrud I sitt leserinnlegg 30.mars beskylder Tor Henrik Andersen fra Nesodden Arbeiderparti Rødt og SV på Nesodden for å være boligsinker. Han sier vi sitter i våre eplehager og praktiserer NIMBY (not in my back yard) holdninger. Vi vil holde igjen boligutbyggingen, så nye folk ikke får etablert seg […]


Nesodden 1. mai og ildsjelprisen

Saturday, May 2, 2015 Nesodden 1. mai på Tangenten ble igjen antakelig Norges best besøkte  1.mai-arrangementer sett i forhold til folketallet vårt.  Særlig satte  mange foreldre med små barn sitt preg på arrangementet. Ildsjelprisen hadde i år hadde seks nominerte med svært forskjellige  innsatsområder. Espen Klouman Høiner og gjengen som […]


Hva er Arbeiderpartiets arbeidsgiverpolitikk?

Sunday, May 17, 2015 Arbeidsgiverpolitikk et Arbeiderparti verdig? Åpent brev til ordfører Sandberg: 23 mars sendte jeg følgende spørsmålene under til Nina Sandberg. I et oppslag i AMTA vedrørende at en ansatt var fjernet fra kriseteamet reiser det seg noen prinsipielle spørsmål. Bakgrunnen for spørsmålet er rådmannen sin uttalelse om at nye […]


Vedtak om ny avdeling på Nesoddtunet

Thursday, May 21, 2015 Kommunestyret vedtok i dag enstemmig å be rådmannen  åpne ny avdeling på Nesoddtunet så fort som mulig.   Vedtaket satt langt inne og kom etter en hard debatt. Ordfører Sandberg åpnet med å si at det ikke var noen grunn til å framskynne vedtak som uansett […]


Om kommunesammenslåing

Tuesday, May 19, 2015 Av Eivind Reiersen «Per i dag så kan jeg ikke se at det er grunnlag for at vi bør arbeide for en sammenslåing med andre nabokommuner,» sier Nina Sandberg til NRK Østlandssendingen 6. mai. Høyre syns det er rart at hun kan trekke konklusjoner nå som kommunen […]


Aps «demokrati»

Monday, April 6, 2015 «Der «flere» tar til orde for hyppige folkeavstemninger med JA eller NEI til politiske spørsmål har jeg mere tro på dialogen, forhandlingene og en åpen debatt i media» skriver Tonje Westby i AMTA (25/3) 77% av de spurte i AMTAs meningsmåling ønsket døgnlegevakt tilbake til Nesodden. […]


TONJE WESTBYS MYTER

Tuesday, April 14, 2015 Av Kjellaug Myhre I sin kronikk i Amta 26/2  tar Arbeiderpartiets gruppeleder i Nesodden kommunestyre, Tonje Westby, opp utsagn fra Tonje Gjevjon, som  hun karakteriserer som «myter», åtte i tallet. Rødt vil i det følgende holde seg utenfor disputten mellom Gjevjon og Westby og fokusere på en del utsagn […]


Ny plan for klima- og biologisk mangfold: Uten kontrollerbare mål

Friday, April 17, 2015 I 2009 vedtok Nesodden kommune en forholdsvis ambisiøs Klima-, Energi- og Miljøplan. Sentralt var reduksjon i klimagassutslipp. Tiltakene var konkrete, og det skulle rapporteres om dem  årlig. Nesten ingen rapporter har kommet, og ingen undersøkelser om vi er på vei mot reduksjon i utslippene. Det kan virke som arbeidet med klimaspørsmål stoppet opp etter siste kommunevalg. Nå […]


Hva mener Venstre om velveier?

Monday, April 27, 2015 Asgerds vei i vinter Gaute Voigt-Hanssen, Venstres tredjekandidat til valget, går til frontalangrep på privatiseringen av veivedlikeholdet. Han er aktiv vel-mann og synes kommunen bør ta over ansvaret for veilys, strøing og vedlikehold. Det er strålende at det kommer nye krefter i politikken som vil omgjøre […]


De nominerte til ildsjelprisen 2015

Wednesday, April 29, 2015 Vi har i alt mottatt 14 gode forslag til ildsjelprisen 2015. Alle forslagene er tatt vare på og vi vil komme tilbake til flere av disse neste år. Dagsaktuelle forslag er prioritert. De 6 nominerte i 2015 er alfabetisk rekkefølge: Espen Klouman Høiner og gjengen som […]


Skole bare i valgkampen?

Thursday, March 5, 201 Høyre meldte denne uken at de går til valg på ny skole på nordre Nesodden. AP følger opp med ny gymsal. Rødt satte av penger til ny skole i sitt forslag til økonomiplan (som vanlig) i desember. Da hadde Høyre ingen problemer med å avvise kravet […]


HVEM SAMARBEIDER MED HVEM?

Wednesday, March 11, 2015 Svar til Astrid Driva Rødsand  sitt innlegg i AMTA  9/3 Jeg er helt enig med deg i at vi har et alt for lite økonomisk spillerom i lokalpolitikken, og at det ofte lager vanskeligheter med å prioritere. Men hvorfor er det sånn? I løpet av de […]


AMTA lager skandalejournalistikk

                                                      Fra arbeidene på stien  Insinuasjoner uten noen form for belegg . I AMTA 17/3 er hovedoppslaget ”Stimotstand eller «vanlig» hærverk? Fjernet boltene fra lysmastene.”  Oppslaget mer enn antyder at det er ”stimotstandere” som står bak. Det finnes absolutt ingen fakta som kan underbygge noe slikt. Er AMTAs hensikt å […]


Valglisten til Nesodden Rødt

Friday, March 20, 2015 Disse spørsmålene kommer til å være sentrale for Rødt i valget: Bevare Nesodden som selvstendig kommune. Program for medvirkende demokrati og bedring av dialogen mellom kommune og innbyggere. En miljømessing bærekraftig kommune En kommuneøkonomi som gjør det mulig å opprettholde gode velferdsordninger Lista består av 15 […]


En unnvikende ordfører

Wednesday, March 25, 2015 Dette er et av tre spørsmål jeg ønsket å stille ordfører i kommunestyremøtet på torsdag: Arbeidsgiverpolitikken til Nesodden kommune. I et oppslag i AMTA vedrørende at en ansatt var fjernet fra kriseteamet reiser det seg noen prinsipielle spørsmål. Har ikke ansatte skriftlige arbeidskontrakter også angående tilleggsoppgaver […]


Hurtigbåt fra Sætre og Fagerstrand

Sunday, February 22, 2015 Hurtig batteribåt fra Sætre og Fagerstrand til Oslo? Transnova har gitt én av de tre millioner kroner Hurum kommune trenger for å sette i gang pilotprosjekt med hurtigbåt. Hensikten er å få til en hurtigbåtforbindelse som et prøveprosjekt mellom Sætre, Fagerstrand og Oslo. Vi kan nå […]