Velveier – snur kommunestyret?


Tuesday, June 9, 2015

Asgeirsvei i vinter
Kommunestyret sine vedtak om å slutte med vinterbrøyting av velveier har skapt mye strid. Tre partier har sått 100% bak vedtaket om å slutte: Ap, H og V. Nå melder både Venstre og Høyre i valgkampen at de vil at kommunen igjen skal brøyte velveier. Det er en studie verdt hvor mye av det som loves i valgkampen som holdes etterpå.
Nå trenger rådmannen uansett god tid på å få plass brøyteavtaler før vinteren og han må få budsjett for å kunne sette igang i år. Budsjettjusteringer gjør kommunestyret 18. juni. Rødt vil derfor foreslå følgende til junimøtet:
  • Kommunen skal brøyte velveier og holde gatelys i orden som tidligere. Rådmannen bes reforhandle avtaler om dette før vinteren.
  • Budsjettet for 2015 justeres med kr 200 000,- for brøyting av velveier.
Høyre og Venstre utfordres til å støtte dette forslaget.
Nesodden Rødt
Geir Christensen