Velveier og privatiseringsiver


Bjørn A. Solheim irriterer seg i AMTA (12 mars) at det politiske flertallet tar omkamp om vedlikehold av velveier. Han misforstår hvem som  vil avvikle dette.

HYPERLINK «http://roedt.blogspot.no/2013/03/velveier-og-privatiseringsiver.html» Velveier og privatiseringsiver

Bjørn A. Solheim irriterer seg i AMTA (12 mars) at det politiske flertallet tar omkamp om vedlikehold av velveier. Han misforstår hvem som vil avvikle dette.

Fortsatt måking av velveier lå inne i rådmannens budsjett forslag for 2013. FrPs forslag om saken i budsjett-debatten var en ren misforståelse. Alle partier støttet rådmannens forslag på dette punkt.

 

Derimot forsvinner vedlikeholdet dersom forslaget til veiplan, som nå er ute på høring, blir vedtatt.

Rådmannen foreslår å kutt snømåking på velveier -innsparing 800 000,-

 Opp mot dette foreslo Rødt:

– Vintervedlikeholdet fortsetter som nå.

Rødt fikk støtte av MDG, KrF og halvparten av Venstre (6 stemmer)

For å kutte vintervedlikeholdet var AP, H, Frp, SV og halve Venstre (25 stemmer)

 

Rådmannen vil avvikle driften av veilys på velveier når det kommer statlig krav om målere – innsparing 1 million.

Opp mot dette foreslo Rødt:

 -Veilys er en kommunal oppgave. Det gjøres avtale med veilag om kommunale veilys der det er nødvendig. Det søkes samarbeid med vegvesenet om utbygging av led lys.(energisparing)

Forslaget fikk støtte av MDG, KrF, V og SV. (12 stemmer)

For å kutte veilys var AP, H og Frp (19 stemmer)

Det hører med til historien at utgiftene for veilys antakelig kan kuttes til under 300 000 årlig ved utskifting til ledlys.

 

Alle 3 høyrepartier – Frp, H og Ap var enige om å privatisere kostnader ved velveier. Det stemmer godt med ideologien om å kutte i offentlige kostnader. Gi «skattelette» og isteden påføre innbyggerne større utgifter ved dyrere privatbetalt vedlikehold.

 

 

Striden står ikke rund den i underkant av 1% av Nesoddens budsjett som går til kulturtiltak(bibliotek, kulturskole osv) opp mot alle utgifter til velferdstiltak. Den står rundt om fellesoppgavene – slik som veiene våre – skal løses i felleskap eller om de skal privatiseres. Flertallet – høyrepartiene – vil privatisere, og slik blir det dersom vellene og innbyggerne ikke gir dem en på snuten slik at de ikke tør.

 

Geir Christensen

Rødt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *