Vellykket årsmøte i Nesodden Rødt


Årsmøte i Nesodden Rødt

Vi kan oppsumere et år med betydelig medlemsvekst og økende engasjement.

Nytt styre er:

Leder Efthimios Karantonis

Nestleder Rønnaug Stensrud

Sekretær Astrid Bodin

Styremedlemmer: Synne Røbekk og Geir Christensen

Varamedlemmer: Marcus Maurisius Knudsen og Espen Kihle

rodt-LOGO