Vedtak om ny avdeling på Nesoddtunet


Thursday, May 21, 2015

Kommunestyret vedtok i dag enstemmig å be rådmannen  åpne ny avdeling på Nesoddtunet så fort som mulig.   Vedtaket satt langt inne og kom etter en hard debatt. Ordfører Sandberg åpnet med å si at det ikke var noen grunn til å framskynne vedtak som uansett ville komme snart til formannskapet. Høyre argumenterte også hardt mot å fatte vedtak uten en økonomisk beregning først.   I lpet av debatten snudde Arbeiderpartiet. Til slutt ba Høyre om gruppemøte og snudde også.   En viktig årsak til at saken fikk flertall var det sterke engasjementet pårørende har vist og den offentlige debatten om forholdene.  Tak til alle som har stått på.