Vedlikehold


 

I Amta 16.1. er det et oppslag om manglende vedlikehold av kommunale boliger på Løeshagafeltet.

 

Etterslepet på behovet for vedlikeholdet av kommunal boligmasse var for få år siden på 80-90 millioner, og er vel neppe særlig mindre i dag. Det er heller ingen buffer for å løse dette fordi det ikke har vært politisk vilje til å sette av penger. I Amta sier ordfører Sandberg at «et vedlikeholdsfond er et mulig nytt tiltak». Velkommen etter, må jeg si da. I flere budsjetter foreslo undertegnede flg.: «Det avsettes 4% av byggesummen ved alle kommunale nybygg til vedlikeholdsfond.» For 2006-budsjettet fikk dette forslaget 1 stemme, for 2007 fikk det 9 (SV var da med). Ideen bak var at når man først lånte store summer til nye investeringer, var det enklere å legge på 4% til framtidig vedlikehold enn å forsøke å skaffe «nye» penger til dette etter hvert som behovet vokser. For Tangenten ville fx dette betydd å avsette ca 15 mill til et slikt fond.

 

Det er å håpe at AP/H & co nå kanskje tar til seg dette at det er dyrt å være fattig. Velkommen skal dere være!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *