Valglisten til Nesodden Rødt


Friday, March 20, 2015

Disse spørsmålene kommer til å være sentrale for Rødt i valget:
  • Bevare Nesodden som selvstendig kommune.
  • Program for medvirkende demokrati og bedring av dialogen mellom kommune og innbyggere.
  • En miljømessing bærekraftig kommune
  • En kommuneøkonomi som gjør det mulig å opprettholde gode velferdsordninger

Lista består av 15 kvinner og 14 menn med god spredning aldersmessig og bostedsmessig.

Her er de kumulerte på Rødt sin liste:
1. Kjellaug Myhre, Fjordvangen, 71: Utdannet Magister Artium. Pensjonert diplomat. Selvstendig
 næringsdrivende. Møtende vara i kommunestyret, medlem av TMP-utvalget og Kulturutvalget. Leder for Fredsbevegelsen på Nesodden. Navnefesttaler, vigsler og seremonileder i Human-Etisk Forbund, medlem av Oslo Universitetssykehus’ Samtalepartnergruppe for mennesker i krise. Jeg er et engasjert menneske som:  Arbeider MOT kommunesammenslåingen, FOR medvirkende demokrati, et integrerende Nesodden-samfunn og bærekraftig miljø. Opptatt av de enorme ulikhetene globalt og i forskjells-Norge, norsk krigføring og profitt på våpensalg via USA og Nato, verdenssamfunnets svik mot Palestina generelt og konsentrasjonsleiren i Gaza spesielt.

2. Christine Tetlie, Spro, 43 : Har jobbet med musikk og kultur og er instruktør i TaiChiChuan.

Opptatt av miljøvern. Har jobbet med WWF sin ren kyst kampanje som sanerer strandsonen etter oljeutslipp. Har vært med Greenpeace som frivillig og ansatt. Det å være i Fort Mcmurray (hovedsete for tjæresandutvinning) var surrealistisk. Virkelig en død planet. Jeg er opptatt av rettferdighet, at vi tar vare på de svakeste i samfunnet, barna og de syke som havner utenfor arbeidslivet og eldreomsorgen som har blitt uverdig.

Efthimios Karantonis, Alvern, 42: Er født i Athen og har bodd og studert i flere europeiske byer. I 2005 flyttet jeg til Norge. Her har jeg arbeidet med pleie og omsorg og i skolen. I 2008 flyttet jeg til Nesodden og har siden arbeidet på Bjørnemyr skole. Jeg er opptatt av politikk og kultur og er engasjert både i lokale og internasjonale spørsmål. Styremedlem i Rødt. Eftimios er antakelig den eneste invandreren som kan bli valgt inn i kommunestyret.
Geir Christensen, Hellvik, 62: Elektromontør med lang fartstid fra fagforeningsarbeid. Liker av natur og turliv. Har allsidig politisk erfaring, skriver mye og er leder av Rødt sitt lokallag. Liker analyser og en skikkelig debatt. Hater maktspråk, arroganse og maktmisbruk.Lily Agnes Kolltveit Ford, Fjellstrand, 18: Er innfødt nesodding og går til vanlig på Oslo by Steinerskole. Bor dette skoleåret 14/15 i Portsmouth, England. Har lenge vært med i både Rød Ungdom og Natur og Ungdom. Med en musikalsk familie ble kunstlinje og kulturinteresse naturlig. Jeg liker å snakke med folk. Stoler på egen dømmekraft og prøver å se det beste i mennesker.

Marina Holm Stenbråten, Svestad, 48: Er sykepleier og innfødt nesodding. Er engasjert i arbeid for funksjonshemmede. Har vært med i styret i Akershus HBF under Norges handikapforbund. Er medlem i Råd for likestilling av funksjonshemmede på Nesodden. Er spesielt opptatt av  helse, sosial – og velferdspolitikk og rettsikkerhet for alle. Er grundig, utholdende og målrettet når det er nødvendig. Jeg er utadvent, ikke redd for å snakke med folk, og er interessert i mennesker.

De øvrige på Rødt sin liste er:

7 Odd Bjørnar Edvardsen 1948 Berger
8 Mariann Sandelin 1964 Oksval
9 Espen Kihle 1972 Fjordvangen
10 Rønnaug Stensrud 1957 Oksval
11 Janne Scavenius 1975 Tangen
12 Beth Maria Furrevik-Gomes 1965 Fjellstrand
13 Sunniva Linge Utvik 1982 Fagerstrand
14 Trygve Heide 1948 Tangen
15 Ida Maja Fridstrøm 1976 Oksval
16 Maricus Mauricio Knudsen 1982 Hellvik
17 Johan Julius Køber 1995 Tangen
18 Siw Arnesdatter Kvam 1966 Tangen
19 Sigmund Espedal 1972 Oksval
20 Eivind Reiersen 1950 Hellvik
21 Anne Line Sund 1961 Flaskebekk
22 Jon Fjellstad 1989 Oksval
23 Kjersti Lorentzen 1945 Tangen
24 Erik Simensen 1943 Fjellstrand
25 Asbjørn Øverås 1951 Tangen
26 Anne Frøberg 1956 Svestad
27 Lars Erik Persson 1950 Tangen
28 Knud Erik Boye 1951 Tangen
29 Bjørg Svanstrøm 1950 Tangen