Trenering?


Monday, July 13, 2015

21. mai vedtok kommunestyret følgende etter forslag fra Rødt:
«Kommunestyret ber rådmannen åpne ny avdeling på Nesoddtunet så fort som mulig. Eventuelt behov for budsjettjustering legges fram i neste møte.»
I neste møte bevilges det 2 millioner og vedtaes en formulering om åpning innen 1/8.

I AMTA sier virksomhetsleder at han først kan åpne i oktober for det er ikke er bevilget penger til tidligere oppstart.  Her har tydeligvis rådmannen trenert kommunestyrevedtaket om «så fort som mulig» og erstattet det med et tidligst oktober med økonomiske begrunnelser som ikke har vært kjent for kommunestyret.

Rådmannen kan vanskelig gjøre slikt uten godkjenning fra orfører. Spørsmålet til ordfører Sandberg og rådmann Grimstad blir derfor:

Kan rådmann omgjøre et kommunestyrevedtak og utsette iverksetting etter eget forgodtbefinnende?

Geir Christensen
Rødt