TERRENGVOGN VED BRANN OG ULYKKER?


Tuesday, January 13, 2015

Av Eivind Reiersen
I år kom 1. april tidlig til Nesodden. Trodde jeg da jeg leste Amta 13.1. Men så er det visst sant likevel? Plottet kunne ikke vært bedre skrevet av Kafka: Fordi kommunen nå ikke vil brøyte velveier som de mener er private, må kommunen ha en beredskapsplan. Paramedic har fått telefonnummer til kommunens brøytevakt, slik at de kan be om rask omprioritering av brøytemannskaper dersom det skulle bli nødvendig. Kommunen har leid inn en 6-hjuling som skal stå på brannstasjonen på Varden. Denne kan benyttes dersom framkommeligheten ved en utrykning blir for dårlig for nødetatenes egne biler. Og kommunen har laget en oversikt over hvilke private veistrekninger som kommunen ikke kjenner til om har avtale om vintervedlikehold. Det er så en må knipe seg i armen og gni seg i øya. Folk som bor i en «privat» velvei skal straffes for at de ikke har fått på bordet en eventuell brøyteavtale. Ved en brann skal altså brannvesenet ringe kommunen for å utkommandere brøytebiler. Eller skal 6-hjulingen dra med seg slukkeutstyr? Lurer på hvor mye av huset som står igjen før brannmannskapene har kommet fram. Kan vi på Nesodden lenger ha noen som helst seriøs tillit til sånne «løsninger»? At et flertall i kommunestyret vil spare noen kroner ved at det ikke skulle brøytes noen veier som kommunen har gjort i alle år, har altså en fantasifull kommuneadministrasjon laget ovenstående «beredskapsplan»! Hvem skal skjære igjennom i dette livsfarlige tøvet?