Stem mot nedleggelse av Nesodden kommune!


Erna&co

Rødt mener spørsmålet om kommunesammenslåing er en av de viktigste sakene i årets valg.

De siste 15-20 års reformer har alle hatt som mål å skape større enheter og åpne opp for mer privat inntreden i kommunenes oppgaver. Sykehusreformen, NAV-reformen, samhandlingsreformen, politireformen har ført og fører til store endringer i samfunnsstrukturen vår. Kommunereformen er også et gigantisk privatiseringsframstøt.

Erfaringer fra Danmark, der antallet kommuner i 2007 ble redusert fra 271 til 98 har ført til drøyt 2000 færre folkevalgte, men 6000 nye administrative stillinger! Over halvparten av kommunene fikk økte utgifter til administrasjon. Valgdeltakelsen falt markert i 2009. Og antallet skoler har blitt redusert med 22% siden 2007.

Det påstås at vi har for små og lite ”robuste” kommuner. Men en rekke undersøkelser viser at folk er mer fornøyd med tjenestetilbudene i mindre kommuner, og at det også gjør det lettere for innbyggerne å påvirke. Nærhet til sakene gjør at folk engasjerer seg mer. Og små kommuner har ikke større kompetanse- og rekrutteringsproblemer enn de større.

Valgdeltakelsen er også større i mindre kommuner, og ikke minst viser endringer på partienes lister store forskjeller: i småkommuner har det vært rettelser på 60% av listene, i Oslo bare på 2%!

Hvis Nesodden skulle bli en del av en stor Follokommune, eller en ny bydel i Oslo, vil vi bli en ”utkant” i mye større grad enn i dag. Vi ser jo i dag at fylkestinget ikke er særlig interessert i hva som skjer hos oss. Ski-ordføreren sa til Amta i desember i fjor at hun mislikte Nesoddens motstand mot sammenslåing til en ny Follokommune. ”Uansett skal sentrum ligge i Ski,” sa hun.

Høyre fortviler

Jan Tore Sanners mål om å skjære ned til 100 kommuner ser heldigvis ut til å bli stadig mer fjernt. Motstanden mot kommunesammenslåinger er stor over hele landet, også blant mange Høyreordførere. For noen måneder siden sendte Høyre ut brev til alle sine lokalpolitikere med en ”bruksanvisning” på hvordan de skulle forhindre folkeavtemning om saken. Det gikk ikke upåaktet hen.

Regjeringen har som mål å fjerne ”tidstyver” i forvaltningen. Men kommunereformen er den største tidstyven noensinne, sier Rindal-ordfører Ola T. Heggem. Rindal kommune med 2046 innbyggere fikk Europarådets pris i 2014 for godt styresett, og topper når det gjelder innbyggernes tilfredshet med tjenestetilbud og lokaldemokrati. Ordføreren sier videre: ”Jeg føler meg misbrukt av statsråd Sanner når han beskriver den store entusiasmen som preger dette arbeidet rundt om i landet. For mange av oss foregår dette arbeidet uten entusiasme. Og det vet statsråden.”

Hva skjer på Nesodden?

Høyre og Ap vil helst sitte på gjerdet til etter valget, men Høyres ordførerkandidat Erik Adland har nå sagt at han vil ha sammenslåing med Oslo. Sandberg har sagt at Ap ikke vil ta stilling før ”de vet mer”. Men i en interessant valgportal i Dages Næringsliv har samtlige partier unntatt Venstre svart på bl.a. spørsmålet om kommunesammenslåing: http://www.dn.no/valg2015/#!kommune/216/Nesodden Høyre og KrF svarer at de er for, Ap vet ikke, mens Rødt, SV, MDG, Sp og Frp er mot. Heldigvis vedtok kommunestyret før sommeren at det skal avholdes folkeavstemning om spørsmålet dersom flertallet i det nye kommunestyret går inn for en eller annen form for sammenslåing.

Men det er opp til velgerne å stemme på et parti som klart sier fra om at vi også skal ha kommunevalg på Nesodden i 2019. Lokaldemokratiet er utvilsomt best tjent med det!