Slik stemte Rødt og SV forskjellig


Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se: https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/. Se også enkeltsakene på denne siden.

Enighet: Av omstridte saker i kommunestyret hvor Rødt og SV har vært enige er: Mange av utbyggingssakene og miljøforberinger til kommuneplanen. Motstand mot å legge kommunale eiendommer ut til aksjeselskap, mot å utsette Myklerud og mot å avvikle kommunalt ansvar for veilys og brøyting