Slik stemte Rødt og FrP forskjellig


Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se:https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/ . Se også enkeltsakene på denne siden.
Enighet: Det finnes omstridte saker i kommunestyret hvor Rødt og FrP har vært enige. Sykehjem til Fagerstrand, Bomfri innfartsvei til Nesodden, mot å utsette Myklerud skole og for fortsatt kommunalt vedlikehold av veilys og brøyting er eksempler