Slik fungerer makten på Nesodden


Hvis vi som bor på Nesodden ønsker en forandring, mer demokrati, mer medbestemmelse, mer innsikt – er det viktig å forstå hvem som har makt og hvordan de bruker denne makta til å nå sine mål.

Vi i Rødt tror at den beste måten å motvirke maktelitens lukkede rom-politikk er et folkelig engasjement der vi krever å få innsyn i de prosessene som er viktige for halvøya vår. Bare gjennom innsikt kan vi kreve – og få – en mulighet til å endre kursen når eliten forsøker å ta avgjørelser over hodet på folk flest.

Vedlagte analyse er ment som et hjelpemiddel til deg som ønsker å forstå – og som ønsker å påvirke. Del den gjerne med alle du kjenner. Det er vår felles fremtid det handler om.

170313 Maktanalyse presse