Skremselspropaganda mot lokal legevakt


Til Amtas leserinnlegg-redaksjon

I håp om at jeg tar feil mht Amtas manglende vilje til å la begge sider komme til orde, ber jeg om at nedenstående tas inn i Amta i morgen. Jeg har selv arbeidet i årevis i avisredaksjon og vet at selvsagt er det plass hvis man vil…

Vennlig hilsen

Kjellaug Myhre
Nesodden Rødt

SKREMSELSPROPAGANDA MOT LOKAL DØGNLEGEVAKT
For lang tid siden sendte Nesodden Rødt et leserinnlegg til Amta med fakta om kostnader ved og organisering av lokal legevakt i sammenlignbare kommuner. Vi trengte ikke engang å dra helt til Telemark for å finne dem, bare til Nittedal og Nes på Romerike. Pussig nok hadde ikke Amta «plass», dessuten var det for mye legevakt ute og gikk, må vite.
Desto mer beroligende er det da at Amta har plass til en hel sverm med innlegg MOT lokal døgnlegevakt like før valget!

Jeg har ikke rare håpet om å få «plass» til nedenstående heller, men vi har jo fått andre fora etterhvert.

NEI! Det stemmer IKKE at lokal legevakt blir fire millioner dyrere enn tilknytning til Ski. Vi har gjentatte ganger bedt om svar på hvilke fakta rådmannen baserer sine beregninger på. Vi har ikke fått svar. Er det tenk-på-et tall-metoden som er brukt? Den samme metoden ble brukt da legevaktdebatten startet. Men da var tallet så vidt jeg husker 2,1 mill. Det har vokst av seg selv.
NEI! Det stemmer IKKE at «all ekspertise» sier at store legevakter er bedre enn små. Det avhenger av hvem man velger å høre på – de som er part i saken eller uhildede nasjonale undersøkelser.

Slik kunne jeg fortsette å presentere eksempler på desinformasjon og skremselspropaganda.
Følgende informasjon er presentert for Amta, som ikke har «plass». Å prøve å få inn informasjon til rådmannen, Ap og Høyre er å snakke for døve ører. Men likevel:

I Nittedal – som er sammenlignbar både demografisk, geografisk og på andre måter – med Nesodden, beregnet de at lokal legevakt skulle koste kr 800.000 mer enn om kommunen leide seg inn på interkommunal legevakt på Romerike. Det viser seg at på grunn av tilleggstjenestene legevakta utfører i de stille periodene, tjener Nittedal inn de 800.000 og vel så det. I Nes har de også valgt lokal døgnlegevakt. Den er beregnet til knappe 7 millioner mot tilknytning til interkommunal legevakt til en pris av over 6,5 mill. Hvorfor skulle Nesodden kommune være så mye dårligere til å administrere opprettelsen av lokal døgnlegevakt enn Nittedal og Nes?
Det har i lange tider vært hamret og hamret på at «all» ekspertise fraråder lokal legevakt og tilråder Ski – ikke minst av ordføreren med Amta som hylekor. Altså anser verken ordføreren eller Amta følgende som»ekspertise»: Den norske legeforening, forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, forskningsrapport ved Dagens Medisin, professor i samfunnsmedisin Bjørgulf Claussen, dr. med og professor emeritus Bjørn Inge Brekke, for å nevne noen eksempler på ekspertise som går imot de to store partienes og Amtas fremstilling.

Nå er hovedsaken ved valg av lokal eller interkommunal døgnlegevakt verken penger eller hvem som sier hva, men innbyggernes trygghetsfølelse. Vi har mange hjemmeboende gamle og flere får vi. De trenger et lavterskeltilbud. Beboerne på Nesoddtunet er uten lege etter kl 16. Etter kl 18 må de fraktes til Ski. Småbarnsforeldre og enslige uten bil gir uttrykk for utrygghet. Avtalen med Follo Taxi har avhjulpet de store problemene med transport og transportkostnader. Men det tar fremdeles 40 minutter å skrangle seg til Ski. Utrygt med legevakt med en lege? Hva er det som er så mye tryggere med to leger som skal betjene 120.000 mennesker, enn med en som skal betjene 18.000? Dårlig kompetanse? Hva for slags «tiltro» er det motstanderne av lokal døgnlegevakt har til Nesoddens leger?
Det er forståelig at legene ikke er begeistret for turnus. Svært få er spesielt begeistret for nattarbeid. Men det er mange som må utføre det dersom samfunnet vårt skal gå rundt. OG: Det stemmer selvsagt IKKE, slik Nesodden Aps nye leder påsto i Amta her om dagen, at SVs Holm har sagt at legene på Nesodden er LATE. Det er å håpe at Aps nye leder utviser alminnelig folkeskikk neste gang han uttaler seg. «Jeg vil ikke bli lurt» sier en av de mange motstanderne av lokal legevakt som Amta har hatt «plass» til den senere tid. Det spørs hvem som lurer hvem i denne saken. Mer enn 70 prosent av Nesoddens befolkning ønsker lokal døgnlegevakt. Jeg har den tiltro til folkevettet her på Nesodden at et så massivt flertall ikke har latt seg lure. At dette også dreier seg om et massivt demokratisk underskudd og manglende vilje til å lytte til «folk flest», er en annen, men også svært alvorlig sak.

OG: DØGNLEGEVAKTA PÅ NESODDEN SKAL SELVSAGT IKKE VÆRE NOE HØYT SESIALISERT MEDISINSK SENTER. DET SKAL VÆRE ET LAVTERSKELTILBUD DER EN KYNDIG LEGE VURDERER OM PASIENTEN MÅ TIL SYKEHUS ELLER IKKE. DER LEGE OG SYKEPLEIER TAR SEG AV MINDRE SKADER OG SYKDOMMER. DER MEDISINER KAN GIS FOR DETTE OG HINT I PÅVENTE AV AT DAGEN KOMMER OG APOTEKET ÅPNER. DET KLARER NESODDENS LEGER UTMERKET GODT PÅ DAGTID. HVORFOR I ALL VERDEN SKULLE DE IKKE OGSÅ KLARE DET NATTERS TIDER?

Kjellaug Myhre
førstekandidat, Nesodden Rødt