Skoklefallskogen for alle?


 

Dette vannsiget skal få en 8,5 meter lang bru. Finnes det ikke
skoleveier/veikryssinger andre steder som har mer behov for bru?
Kan vi ikke finne enklere løsninger her?

Naturen må være tilgjengelig for alle, skriver Krøger (AP) i AMTA 22/12 for å forsvare vedtaket som kan være med på å ødelegge mye i Skoklfaldskogen. Han later som om det er noen uenighet om tiltak for å bedre tilgjengeligheten til skogen. Det er det ikke. Derimot finnes det en del uenighet som AP behendig unngår å nevne:

les mer