Rødt er for både private og kommunale barnehager


Hans Birger Nielsen fra FrP hevder i Amta 3 august at Rødt ikke ønsker private barnehager. Dette er så langt fra virkeligheten at det ikke kan stå i motsagt.

Jeg vil spørre Nielsen hvor han har det fra at Rødt er i mot private barnehager? Eller er hensikten hans å feilinformere en måned før valget?

Rødt er åpen for både kommunale og private som driver ideelt, det vil si på like vilkår som de kommunale, uten å ha profitt som mål. Rødt er i mot store kommersielle aktører som tar ut millioner i utbytte ut av velferdsinstitusjoner som driftes med offentlige midler. Dette er noe helt annet enn private barnehageeiere som tar ut anstendig lønn for sitt og sine ansattes arbeid.

Det er interessant at Nielsen vil fremstå som de private barnehagers beskytter når han ikke

vil være kjent med at de kommersielle aktører innenfor barnehagedrift har faktisk utradert de private barnehagene som driver ideelt. Av det totale antall private barnehager har andelen til ideelle private barnehager sunket fra 75 prosent til 25 prosent i løpet av fjorten år, mens kommersielle har økt fra 25 prosent til 75 prosent i samme periode. Dette er en trist utvikling som Rødt ønsker å reversere.

På Nesodden i dag finnes det 13 private barnehager, 9 kommunale, 3 familiebarnehager og to åpne barnehager. Rødt mener at mangfold av tilbud er bra så lenge barna ivaretas på best mulig måte, ansatte har gode arbeidsvilkår, anstendig lønn og pensjonsordninger. Hans Birger Nielsen har tydeligvis ikke fulgt med i timen da Rødt stemte for fritak for eiendomsskatt for alle private barnehager det kan gis fritak for på Nesodden, med unntak av FUS barnehagen på Fagerstrand

FUS tilhører selskapet Trygge barnehager, som eies av selskapet SFR Holding og som i 2017 tok ut et utbyttet på 923 millioner kroner. Samtidig har det offentlig bidratt med 1,9 milliarder kroner som kommunalt driftstilskudd til samme selskap. Slike selskap utkonkurrerer gradvis de private ideelle aktører og det virker ikke som det bekymrer Frp.

Olga Papalexiou