Rasismen i Frp


FrPs første kandidat til valget på Nesodden blir kastet ut av Frp for sterkt

rasistiske uttalelser. Se: https://filternyheter.no/ordforerkandidat-i-frp-kaller-muslimer-dodsfiender-og-barbarer/?fbclid=IwAR1bLVAPR6ZFKCfask5PYKwCRDlMKwZ_Znw15t5fOmCBy2FZXGyL-5hdJPc 

Lokallagsleder Østereng tar i følge Filter nyheter Brungot i forsvar:   

«Lokallagsleder Anne Elisabeth Østreng i Nesodden Frp mener Brungots engasjement mot islam er «helt utenforstående» Frp, men ønsker uoppfordret å ta SIAN i forsvar.

– SIAN er en organisasjon som er opplysende om en ideologi som har satt seg i Europa, jeg begynner å bli ganske ergerlig over at de blir kalt rasister uansett hva de gjør.»  og lenger ned:  «han har aldri skrevet noe som kan være støtende eller rasistisk, det er kun opplysende informasjon om ideologien islam.»

Spørsmål til Frp lokalt og sentralt:  Blir også Østreng kastet ut for rasisme?  Vil Frp oppfordre folk til å stemme på en partiliste hvor de to første kandidatene har tydelige rasistiske standpunkter?

Geir Christensen

Rødt