Politikerlønn


Da ble endelig vedtak om politikerlønn som følger: 

Ordfører skal betales med 95% av stortingslønn ca kr 939 000 kroner årlig (Opp drøyt 100 000)

Varaordfører ca 375 000 (uten krav til arbeidstid)   (Opp ca 200 000)

Øvrige godtgjørelser justeres etter ordførerlønn.


Vedtaket ble støttet av Frp, Høyre, Venstre, AP, MDG og SV


Rødt fremmet forslag om at ordførerlønn og politikergodtgjørelser skulle justeres i forhold til begynnerlønn i kommunen og settes lavere enn nå. Det fikk våre to stemmer.


Krf foreslo å beholde dagens ordning. Det fikk 3 stemmer.