En bønn til MDG: Vær med å gi Nesoddtunet ny kjøkkendrift!

Vi ser mattilbudet som en integrert del av det medisinske tilbudet på Nesoddtunet. Nesoddtunet får inn en rekke pasienter med behov for ulike typer dietter. I tillegg er underernæring et stort problem. Da betyr det all verden å ha kort vei til et kjøkken som kan spesiallage noe som vekker […]


Norsk flyktningekrise?

At så mange mennesker må flykte er en stor tragedie.  I Norge er vi mest opptatt av hva flyktningene betyr for oss.  Mange blir skremt av økingen i antall flyktninger som kommer. For Nesodden er det så langt ingen grunn til panikk. Vi har planlagt å ta imot 32 flyktninger i […]


Et angrep på de svakeste

Allerede i dag sliter Nesodden kommune med å dekke behovet for sykehjemsplasser og nødvendige hjemmetjenester. Men situasjonen blir ikke noe bedre i åra som kommer fordi befolkningen på Nesodden blir eldre. I løpet av fem år vil antall personer som er over 67 år øke med nærmere 100. Noe av […]


Maten på Nesoddtunet ut på anbud?

Høyre har i utvalgene stått alene om å ville sette maten som serveres på Nesoddtunet ut på anbud. Mandag i et budsjettmøte meldt AP og MDG at de har snudd og vil levere felles budsjettforslag med Høyre om anbud i steden for ombygging på Nesoddtunet. Noen forklaring ble ikke gitt. […]


Kommunestyremøtet i desember

Kommunestyremøtet 10/12 Kommunal sats opprettholdt i barnehagene Rådmannen foreslo, litt kryptisk formulert, å fjerne lav betalingssats for barnehagebarn. Foreldre med inntekt under 3G betaler kr 1064,- i måneden. Etter rådmannens forslag ville prisen øke til ca 1450 kroner. Forslaget hadde gått ubemerket gjennom Skole og oppvekstutvalget. Etter forslag fra Rødt […]


KOMMUNEREFORMEN

Lederartikkelen i Amta 14.12. forteller oss at vi som ønsker å beholde Nesodden som egen kommune må ha glemt alle de uløste oppgavene Nesodden står overfor. Men det sies ingenting om hvordan oppgavene løses bedre ved sammenslåinger. Tror virkelig Amta at dersom vi går sammen med for eksempel Oppegård, Ski […]


Kommunestyret 26.11: Store beslutninger på kort tid

På torsdag skal kommunestyret ta stilling til over 20 forskjellige saker. Arbeiderpartiet og Høyre har sikkert avtalt utfallet på forhånd, for noen skikkelig diskusjon er umulig på så kort tid. Her er noen hovedsaker for Rødt: Trafikksikkerhetsplan: En etterlengtet plan kommer til behandling. 270 innspill er kommet, men svært få […]


Interpellasjon om TISA fra Rødt

Norge forhandler sammen med 50 andre land om tjenesteavtalen TISA. Samtidig forhandler EU og USA om investerings- og handelsavtale (TTIP) som vil få virkning i Norge gjennom EØS-avtalen. Regjeringa har i tillegg lagt fram et forslag om bilaterale investeringsavtaler, et forslag som åpner for at Norge kan inngå avtale om […]


Kommunestyremøtet 22 oktober: Lokal legevakt nedstemt

Det ble fremmet følgende fellesforslag fra FRP, MDG, KRF, R. SV og V: «Lokalt samordnet tilbud om øyeblikkelig hjelp og døgnlegevakt etableres på Nesodden med oppstart i 2017. Rådmannen bes utrede hvordan dette kan etableres med størst mulig sambruk av ressurser og kompetanse i kommunens helse- og pleie/ omsorgstjeneste. Sak […]


Miljøpartiet for OPS(Offentlig-privat samarbeid) om omsorgsboliger

I formannskapet snudde MDG og støttet at omsorgsboliger skal bygges som OPS-prosjekt. Da utredningen ble satt i gang i 2014 stemte de mot. Vi spør Øyvind Solum hva som er årsaken til at MDG har snudd og støtter OPSprosjektet? Vi er i utgangspunktet skeptiske, men vi har oppfattet det slik […]


INTERPELLASJONER TIL BESVÆR

Interpellasjoner og interpellasjoner, fru Blom I Amta av 28. oktober besværer nyslått kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet, Cathrine Kjenner Forsland, seg over «demokratiforståelsen og styringsbegrepene som noen av de mer erfarne representantene la for dagen.» Videre belærer hun oss om hva en interpellasjon er og påstår at det er «en mulighet for […]


Det uverdige spillet om brøyting av velveier

Rødts forslag om at kommunen igjen skulle ta ansvar for brøyting og lys på velveiene, ble nedstemt av AP og Høyre i juni. Isteden fikk vi følgende vedtak etter forslag fra Høyre: «Rådmannen legger frem en sak til kommunestyret om brøyting og strøing av veier som tidligere ble vintervedlikeholdt av […]


Makt og maktmisbruk

Først er det valgkamp, etterpå er det maktkamp, sier et gammelt ord. Når valget er gjort, slåss alle mot alle om makt og posisjoner. Det er et like stygt spill hver gang. AP og Høyre har sammen med MDG gått sammen om å ta makten i kommunen. De fikk 61% […]


HVOR GÅR DE GRØNNE ETTER VALGET?

Arbeiderpartiet og Høyre har fått med seg MDG i et valgteknisk samarbeid. De har også inngått en 15 punkts avtale. Punktene i avtalen virker til dels lite forpliktende, men har heller ikke et innhold som ikke de andre partiene stort sett kan slutte seg til. Spørsmålet nå er i hvilken […]


Innkjøpsstopp i kommunen – leserbrev til Amta fra 5 partier

2. september ble det sendt ut et brev fra rådmannen til ordfører, rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere og andre berørte. Her heter det bl.a.: ”Med bakgrunn i dette (dvs. svikt i skatteinntektene, økte utgifter til sykehjemsplasser og utskrivningsklare pasienter samt ”manglende realisering av effektiviseringsgevinster i budsjett 2015 pga. manglende relevant turnover i […]


Politisk samling?

Vi har bak oss en valgkamp der alle partiene konkurrerte mot hverandre. Nå foreslår Rødts kommunestyregruppe noe som bør kunne forene alle i det nye kommunestyret: Vi vil lørdag stille opp på Berger stadion for å heie fram Nesodden Idrettsforenings (NIF) førstelag i en skjebnekamp mot naboen Drøbak Frogn. Rødt […]