En omsorgssektor under press krever økt bemanning

Økningen i behovet for hjemmebaserte tjenester har vært dramatisk de siste årene. Tall fra kommunen viser følgende økning fra sommeren 2017 til 2019: Vedtak om hjemmesykepleie har økt fra 268 til 375 – en økning på 40 % Vedtak om praktisk bistand har økt fra 207 til 245 – en […]


Hvor ofte blir spesialundervisningen innstilt

Spesialundervisning er en rettighet for elever med særskilte behov.  Den ekstra støtten kan være avgjørende for å komme gjennom skolen på en god måte. Med trange skolebudsjetter har vi fått mange meldinger om at spesialundervisning blir innstilt fordi pedagog må settes inn i klasseromsundervisning.  Her trenger kommunestyret kunnskap for å […]


Omsorg og trygghet

Skolens øverste mandat er å gi omsorg og trygghet. «Omsorg er nødvendig fordi barn ikke kan innfri ordinære krav til sosial deltakelse. Barnet må få tilførsel og assistanse, fordi det er barn. Barnet settes gradvis i stand til å innfri mer allmenne sosiale krav og forventninger, og blir gjennom dette […]


Rødtnytt August 2019

Vi vil gjøre slutt på styret til Høyre og Arbeider­
partiet og bytte ut Adland og Wickholm med ledere
som bidrar til åpenhet og deltagelse. I denne avisen
får du presentert en del av Rødt sine viktige saker.


Hvordan bygge boliger vi har råd til?

Fram til midten av 80-tallet var sosial boligbygging dominerende i Norge. Hus ble bygget for å bo i — ikke som spekulasjonsobjekt. Det skaffet meg, 21 år gammel, en fireroms blokkleilighet for kr 35 000 – en halv årslønn. Felleslånet gikk på husleia som var på flere hundre kroner. For […]


Rødt er for både private og kommunale barnehager

Hans Birger Nielsen fra FrP hevder i Amta 3 august at Rødt ikke ønsker private barnehager. Dette er så langt fra virkeligheten at det ikke kan stå i motsagt. Jeg vil spørre Nielsen hvor han har det fra at Rødt er i mot private barnehager? Eller er hensikten hans å feilinformere […]


Rasismen i Frp

FrPs førstekandidat til valget på Nesodden blir kastet ut av Frp for sterkt rasistiske uttalelser. Les mer her: Nyhetssak i Filter Nyheter, 11.08.2019. Lokallagsleder Østereng tar i følge Filter nyheter Brungot i forsvar:    Lokallagsleder Anne Elisabeth Østreng i Nesodden Frp, mener Brungots engasjement mot islam er «helt utenforstående» for Frp, men […]


Mot atomvåpen? Åpent brev til Nina Sandberg

Atomvåpen utgjør en økende trussel mot menneskeheten Og med en stadig mer usikker verden er det viktig at vi fortsetter kampen for nedrustning og forbud mot masseødeleggelsesvåpen. Bombingen av Nagasaki og Hiroshima har vist oss de forferdelige konsekvensene et atomangrep mot en by med hundretusenvis av sivile. Atomvåpen skiller ikke […]


Valgstarthelg 9-11 august

Hva skiller Rødt fra AP/SV/MDG og FrP? Innleder Iver Aastebøl, kommunikasjonsansvarlig i Rødt og mannen bak mange av oppslagene med Moxnes. Vi samler materiale til lokale faktaark. Den gode samtalen Hvordan får vi folk i tale på stand og andre steder? Standslørdag. I din hjemkommune eller et sted i Follo […]


Bompenger – ofte til skade for miljøet

Å få redusert behovet for pendling (reising), og det å få overført mye nødvendig trafikk fra bil til kollektive reiseformer er svært viktig. Bompenger virker motsatt — til framvekst av mer biltrafikk. Rødt har konsekvent gått mot å bruke bompenger som særskatt/betalingsordning for veiutbygging.   Vår begrunnelse er: «Bompenger gir lett […]


Lytt til de næringsdrivende på Fagerstrand brygge

Dykkerskolen er en godt etablert bedrift på Fagerstrand, de ønsker å utvikle seg videre på dypvannskaia. Samtidig kan store deler av dypvannskaia åpnes for allmenheten. Det finnes næringsdrivende som godt kunne tenke seg en strandpromenade med maritim næring, undervisningsinstitusjoner, kafeer, båtforretninger, og annen næring som er avhengig av kai/sjø. Det […]


Storskoler – hva er argumentene?

Merete Hansen gir et langt tilsvar til mine spørsmål om fordelene med storskole hun påstår finnes.  Hun diskuterer mange andre spørsmål enn skolestørrelse som jeg ikke kommenterer. All argumentasjon angående storskoler mot småskoler er misvisende fordi har vi ikke har små ungdomsskoler på Nesodden. De er mellomstore. Og derfor har […]


Hva mener partiene om storskoler?

Rødt ønsket å få opp prinsippene til debatt i kommunestyret og fremmet derfor følgende: Det planlegges ikke større barneskoler enn 3-parallell. Det planlegges ikke ungdomsskoler med plass til mer enn 500 elever. Bare Krf og Rødt stemte for dette. Både SV og Venstre har antydet lignende synspunkter, men valgte likevel […]


Politikerlønn

Da ble endelig vedtak om politikerlønn som følger:  Ordfører skal betales med 95% av stortingslønn ca kr 939 000 kroner årlig (Opp drøyt 100 000) Varaordfører ca 375 000 (uten krav til arbeidstid)   (Opp ca 200 000) Øvrige godtgjørelser justeres etter ordførerlønn. Vedtaket ble støttet av Frp, Høyre, Venstre, AP, […]


Hjerterom

Forrige uke skrev jeg et innlegg i Amta og e-post til Nessoddpolitikerne for å dele mine bekymringer om mulige planer for storskole på Nesoddtangen. Onsdag 19. Juni, skal Nesodden kommunestyre ta opp saken om skolestruktur. De har denne gangen valgt å legge møtet sitt til Fagerstrand. Fagerstrand rammes ikke direkte av […]


Sparer på velferdstjenester – forsyner seg sjøl

Ordfører foreslår å øke egen lønn med over 150 000 kroner opp til 988 000 årlig (stortingslønn) Varaordførers lønn foreslåes økt med over 220 tusen opp til 395 000 (40% av stortingslønn) Lønnen kommer i tillegg til ordinær jobb.   I tillegg foreslåes betydelige økninger på andre politikergodtgjørelser. I formannskapet (hvor […]


Valgprogram 2019-2023

«Kampen om Nesoddens sjel» «For solidaritet, miljø, kultur og mangfold» Dette er overskriften på Nesoddens Rødt sitt lokalvalgprogram for  perioden 2019 til 2023. Programmet har fire hovedkapitler: 1. En solidarisk kommune 2. En grønn kommune 3. En mangfoldig og nyskapende kommune 4. Rom for deltagende demokrati Du kan lese hele […]


Valgliste kommunevalget

Nedenfor følger Nesodden Rødt sin valgliste for kommunevalget 2019. Ved forrige kommunevalg i 2015 stemte 676 på Rødt på Nesodden. Det var 7,1% av alle som stemte og en framgang på 1,3% i forhold til forrige kommunevalg. Dette ga to representanter  i kommunestyret og det manglet kunne noen få stemmer […]


1.mai på Nesodden – Bjørnar Moxnes taler

Rødt Nesodden arrangerer 1.mai-samling på Tangenten fra klokka 15.00 med følgende paroler for dagen: Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS Boliger for alle . Bygg ikke-kommersielt Sovebyutvikling er miljøfiendtlig – stopp kommuneplanen Lytt til lærerne . mer ressurs til skolen Servering av pølser, kaker og kaffe […]