Områdeplan Bomansvik ankes til Fylkesmannen av Rødt, SV og MdG


2014 06 27

Vi kan ikke akseptere at lokalbefolkningen blir overkjørt. Derfor er kommunestyrets vedtak om områdeplanen for Bomansvik sendt til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen.