Om sopp og boliger


Om sopp og boliger. (Innlegg sendt til Amta 20.aug)

Som et tilsvar til mitt lille sleivspark til Haldorsen om sopp og boliger, skriver Frp-leder Nielsen i Amta 19.8. at Frp er mer opptatt av mennesker enn sopp når det gjelder boligbygging. Feil – Frp støtter spekulanter mot boligkjøpere og naturen.

Det bygges for lite boliger i Norge. Akkurat det har Frp rett i. Boligbyggingen bremset opp på midten av 80-tallet, da den sosiale boligbyggingen ble avskaffet av Willochregjeringen. Nå bygges under 30 000 boliger årlig mot over 40 000 på 70-tallet. Når boligsøkende (gjennom boligbyggelag) i samarbeid med kommuner og stat drev mesteparten av boligbyggingen i Norge bygget de godt, lyst og billig. Da det ufrie markedet overtok ble det stort, dyrt og dårlig. Det er ikke mangel på områder regulert til boligbygging på Nesodden eller i Norge. Det er derimot spekulantene som holder igjen og venter med å bygge til de har fått høye ”nok” priser. Med krisa i oljebransjen vil vi se redusert boligbygging i Norge i høst, fordi utbyggerne kniper igjen for å holde prisene oppe.

For lave?

Nylig fikk vi demonstrert hva som gjør boliger dyrt på Nesodden. En tomt på 5 mål i Øvre Utsiktsvei ble av en spekulant kjøpt for 10 millioner i januar og videresolgt for 17,5 millioner i april. Spekulanten henter ut 7,5 millioner på 3 måneder – like mye som netto lønn for en hjelpepleier i 30 år. Gjett hvem som må betale hans 7,5 millioner i fortjeneste? Han er ikke den eneste som tjener fett på å gjøre boliger dyre. Utbyggere tar også for seg. Og bankene har solid fortjeneste på lån, selv nå med lav rente. Boligprisene er svimlende mye høyere enn byggekostnadene. Byggekostnadene finner du i ferdighuskatalogene med litt tillegg av grunnmur og vann og kloakk. Eneboliger kan leveres nøkkelferdig for under to millioner og rekkehus/leiligheter antakelig ned mot en million. Mellomlegget mellom dette og markedspris skyldes at Frp sammen med Høyre og Ap lar spekulanter få lov å ta privat skatteavgift av boligkjøpere.

Alternativet til det ufrie markedet er sosial boligbygging som skjærer bort alle snyltende og fordyrende mellomledd i boligbyggingen. Hvor prosessen styres av boligsøkende, kommune og stat i fellesskap. I kommunestyret har Rødt bare fått støtte fra SV og MDG i forslag om dette. FrP sørger sammen med støttespillerne i AP og Høyre for få og dyre boliger.

Biologisk mangfold

I tillegg kommer at de vil ødelegge vårt unike biologiske mangfold for å gi spekulantene ekstra profitt.

Tilbake til Øvre Utsiktsvei: I tillegg starter spekulanten en kampanje for å få fjernet reguleringen til natur og miljøformål som gjelder for deler av tomta. En teknisk feil på kommunens kart bruker han som argument for å bygge ned verneverdig natur. I stedet for noen eneboliger, som tomta er regulert for, vil utbygger bygge 22 leiligheter. Selv med små leiligheter på tomta kommer prisen til å bli urimelig høy.

Når en spekulant kommer med krav om omregulering, slik som her, står flertallet i kommunestyret i giv akt. Frp, H og AP selvfølgelig, men her også dessverre støttet av KrF, la opp til omregulering av tomten. Hva naboene mente, spilte som vanlig ingen rolle.

Norge (men antakelig ikke Nesodden) har god plass og det er ikke vanskelig å finne utbyggingsområder som er i liten konflikt med å ta vare på det biologiske mangfoldet. Men spekulantenes press for å få bygge hva de vil hvor de vil fører ofte til at de biologisk viktigste områdene bygges ned først.

Oppsummert: Med Frp får du få og dyre boliger med store naturødeleggelser. Med Rødt kan du få mange, billige boliger uten at vesentlig biologisk mangfold ødelegges.

Eivind Reiersen

Nesodden Rødt