Offentlig-privat «samarbeid» om omsorgsboliger på Nesodden: Pengesterke får fortrinnsrett til omsorgsbolig


Kommunen skal bygge 30 omsorgsboliger. Flertallet har bestemt at dette skal gjøres som OPS(Offentlig-privat samarbeid) OPS betyr at kommunen i stedet for selv å bygge/kjøpe omsorgsboligene lar en privat aktør bygge og drifte omsorgsboligene i tretti år, mens kommunen leier disse tilbake for en utgift på 5,2 millioner årlig.

Kommunenes økonomi er skakkjørt, og går med stort underskudd i år. Som flertallskonstellasjon de siste årene er det AP og Høyre som har ansvaret for dette. De tror muligens at det vil se penere ut dersom kommunen overlater låneopptak til et privat firma, og selv heller betaler leie. Men dette er enda mindre lønnsomt enn om du solgte huset ditt og leide det til en fast pris på 30 års kontrakt. Og i tillegg er saksframlegget på denne saken, som kommunestyret skal behandle torsdag 26.11., svært mangelfullt når det gjelder kostnader og konsekvenser.»

Renter:

I isteden for at kommunen tar opp husbanklån på boligene skal kommunen inngå en avtale om å betale «finansiell leasing»- les lån – av firmaet Norske Helsehus. Rådmannen har så langt nektet å sammenligne kostnadene på disse to framgangsmåtene.

Et enkelt regnestykke sier at kommunen skal betale over 2,5 millioner (mer enn 3.5%) i rente første avdragsår. (2018?)

Husbankens rente for 2017 er under 1,8%. Hvis vi legger denne rentesatsen til grunn vil første renteår om kommune i steden kjøpte og tok husbanklån koste under 1,3 millioner.

Mellomlegget 1,2 millioner er betaling til Norske Helsehus for administrasjon (og litt risiko) av et husbanklån som vi kunne tatt opp selv. Avtalen varer i 30 år og totalsubsidiene av Norske Helsehus blir sammenlignet med husbankrenten i 2017 rundt 18 millioner. En gavepakke til et privat firma som går på bekostning av de velferdsoppgavene kommunen egentlig skal drive med.

Men det stopper ikke der.

Kvadratmeterpris på 70-80 tusen

Kommunen får statlig tilskudd på 45% av utgiftene til omsorgsboliger. For at ikke ordningen skal misbrukes er det et tak på hva boligene kan koste. Nesodden har sammen med Oslo og noen få andre presskommuner spesielt høyt tak pga høye tomtepriser. Dette er på 3,4 millioner. Men tilbudet fra Norske Helsehus er betydelig høyere. For en 45 kvadratmeter stor bolig (med noe fellesareal i tillegg) er prisen på nesten 3,8 millioner. Kvadratmeterprisen blir mellom 70 og 80 tusen kroner. På oss virker det som en svært fet kontrakt for Norske Helsehus. Byggeprisen er alt for høy.

Hvem får råd?

Kommunen har antydet en leiepris på mellom 8000 og 10 000 kroner for leilighetene. I tillegg kommer betaling for strøm. Kommunen må på toppen av dette subsidiere boligene. Vi vet at med dårlig kommuneøkonomi blir presset på å øke husleiene stort.

Det er sammenheng mellom dårlig helse og dårlig inntekt. Vil alle som trenger omsorgsboliger ha råd til å betale dette?

20 boliger for salg

Bestillingen var egentlig på 40 boliger. Tilbudet var enda dyrere enn det vi ser ovenfor. For å få ned prisen har kommunen gitt Norske Helsehus anledning til å bygge 20 omsorgsboliger for salg med kommunal tildeling. På spørsmål om pris svarer rådmannen: Norske Helsehus har antydet 3,5 mill pr. leilighet, men dette er deres ansvar og risiko. Norske Helsehus kan altså ta så høy pris som det er mulig å få ut av markedet. Bare de med best økonomi kan kjøpe. De med god økonomi går forbi folk som ikke kan betale slike summer? På sykehjem tildeles du plass etter behovsvurdering, helt uavhengig av inntekt. Nå skal folk som tidligere fikk sykehjemsplass eller fikk pleie hjemme legges inn i omsorgsboliger. Her vil ikke samme prinsipp gjelde. Her vil lommeboka bestemme mye. Vil politikerne med åpne øyne lage et slikt system?

Tilleggsregningene

Opplysningene ovenfor bygger på beregninger før kontrakt er skrevet. Alle vet at fortjenesten til firma som får offentlige anbud ligger i alle tilleggsregningene. Det som ikke er spesifisert kommer som dyre ekstraregninger. Det foreligger ingen vurdering av dette. Denne typen avtaler er helt ny. Det er ikke engang avklart om det kommer MOMS på boligene som skal selges. Her ligger det store fallgruver. F.eks skal kommunen bære kostnadene ved eventuelle skattemessige forhold som ikke er beregnet. 25% MOMS river.

Politikere som delegerer bort alt ansvaret

Til behandling foreligger bare en overordnet OPS-avtale. Resten av avtalene skal utarbeides av Rådmannen etterpå hvis prosjektet blir vedtatt på torsdag. Djevelen sitter alltid i detaljene. Her skal Nesodden eksperimentere med en helt ny avtaleform med et utgangspunkt som er vanvittig dyrt. I formannskapet ble dette støttet av alle partier unntatt SV og Rødt. Ingen krav til innsyn eller kontroll med dette risikoprosjektet ble framsatt av andre partier. Her styrer ideologi så hardt at virkeligheten ikke blir interessant.

Hjelp oss å stoppe denne skandalen.

Vil du lese mer om OPS-prosjekter? Se: http://www.fagforbundet.no/file/fa5a5ea81a5dc3f8072778f933e6e83a/OPS-Bakke-2011.pdf