Nesodden 1. mai og ildsjelprisen


Saturday, May 2, 2015

Nesodden 1. mai på Tangenten ble igjen antakelig Norges best besøkte  1.mai-arrangementer sett i forhold til folketallet vårt.  Særlig satte  mange foreldre med små barn sitt preg på arrangementet.

Ildsjelprisen hadde i år hadde seks nominerte med svært forskjellige  innsatsområder.

Espen Klouman Høiner og gjengen som laget Nesoddspelet for gjennom  dugnad og lagarbeid bidra til å utvikle Nesodden sin identitet.

Pål Erik Plaum og Estlandsaksjonen for sitt internasjonale solidaritetsarbeid

Wibecke Holm Jøsang og Alexander Lange fra Nesodden judoklubb, judo  for funksjonshemmede. For å gi mennesker utfordringer og muligheter  som ofte ikke får mulighet til å utfolde seg.

Gro Ladegaard og Bjarne Norbeck som representanter for gjengen bak  Nesoddposten.no. Idealistisk avisprosjekt for å åpne demokratiske  muligheter.

Siri Harr Steinvik og Kathrine Rath som aktivister for å bevare  Skoklefaldskogen. For mot til å gå løs på grått byråkrati og å stille  krav om medvirkning.

Svært forskjellige  og usammenlignbare former  for innsats. Alle svært  betydningsfulle ildsjeler som fortjener en pris og mye oppmerksomhet  for innsatsen de gjør.  Juryen synes det er vanskelig å velge ut en av  dem.

Vinneren

I år gikk prisen  til Arne Johansen og arbeidslaget hans i kommunen.  Her er forslagsstiller sin begrunnelse:

 Arne Johansen og arbeidsgjengen (Espen Solvik, Tom Michaelsen og Eirik  Tomter) på Teknisk avdeling, avd. VA (Vann og Avløp) for
– i alle år ha sørget for at kommunens innbyggere har hatt rent vann
– har rehabilitert kommunale spillvannsrør og hindret forurensning
– å ha rehabilitert vannrør og spillvannsrør i forbilledlig samarbeid  med befolkningen Samtidig som jobben har blitt gjort har avdelingen  ytt en service utover det vanlige med sin kunnskap, pedagogikk og  vennlighet.
– å ha deltatt i utviklingen på nasjonalt plan, ved å ta i  bruk en  teknologi som både er kostnadsbesparende og meget miljøvennlig. Det er  ny metode som skifter rør fra kum til kum uten å grave. Metoden kalles  Kracking eller No Dig: No dig er digg. He-he. Ingen graving og
vannforbruk som er halvert siden 1986
– Denne arbeidsgjengen med sin leder har utført dette på begeistret og  nysgjerrig måte.

Juryen kommentar: De fleste av oss tar det som selvfølge at det kommer  vann når vi skruer på krana om morgenen. Men bak det ligger mye  arbeid. Mange kommuner sliter med sine systemer. Å ha en innovativ og  nyskapende avdeling som gjør Nesodden landsledende på ny teknologi er
ingen selvfølge. Det handler om rom for nytenking og engasjement. Dere  har forandret Nesodden.