Nei til økt bruk av innleie


Av Kjellaug Myhre

INTERPELLASJON TIL NESODDEN KOMMUNESTYRE TORSDAG 5 FEBRUAR
 
Nei til økt bruk av midlertidige ansettelser i Nesodden kommune!

Regjeringen foreslår nå økt bruk av midlertidige ansettelser gjennom en lovendring i Arbeidsmiljølovens paragraf 14-9. Dette vil få alvorlige konsekvenser for arbeidstagere og hele arbeidslivet. En samlet fagbevegelse går nå imot denne lovendringen. Arbeidstilsynet har i sin høringsuttalelse advart mot dette forslaget av flere grunner. Mer enn noen gang er det behov for seriøse arbeidsgivere i privat og offentlig sektor som tilbyr sine ansatte faste og verdige lønns- og arbeidsvilkår. Økt bruk av midlertidig ansatte vil føre til det motsatte. Nesodden Rødt mener at Nesodden kommunestyre som øverste arbeidsgiver i Nesodden kommune bør forsvare dagens Arbeidsmiljølov paragraf 14-9 og arbeide for færre – ikke flere- midlertidig ansatte i kommunen. Er ordføreren enig i denne vurderingen?

På denne bakgrunn vil Rødt foreslå at Nesodden kommunestyre gjør følgende prinsippvedtak:
«Nesodden kommune vil som arbeidsgiver følge nåværende paragraf 14-9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov».