Mot atomvåpen? Åpent brev til Nina Sandberg


ICAN er en global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen.

Atomvåpen utgjør en økende trussel mot menneskeheten

Og med en stadig mer usikker verden er det viktig at vi fortsetter kampen for nedrustning og forbud mot masseødeleggelsesvåpen. Bombingen av Nagasaki og Hiroshima har vist oss de forferdelige konsekvensene et atomangrep mot en by med hundretusenvis av sivile. Atomvåpen skiller ikke på sivile eller militære og er ved bruk en forbrytelse mot menneskeheten. Derfor er det synd at regjeringen har valgt å ikke signere FNs traktat om forbud mot atomvåpen. ICAN vant Nobels fredspris i 2017 og har fortsatt arbeidet for en atomvåpenfri verden.

Slik stod det nedskrevet i interpellasjonen fra SV og Rødt til kommunestyret i mai.

Kommunestyret vedtok mot stemmene til Frp og Høyre:

  1. Kommunestyret ber ordføreren signere ICANs «cities appeal».

  2. Kommunestyret er dypt bekymret for den store trusselen atom-våpen medfører. Kommunestyret mener våre innbyggere og mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.

  3. Kommunestyret oppfordrer stortingsrepresentanter fra Akershus om å støtte og reise dette kravet på nytt i Stortinget.
    Den mest nærliggende stortingsrepresentanten i Akershus er Nina Sandberg. Du stemte sammen med hele Aps stortingsgruppe mot å slutte seg til FNs traktat.

FAKTA:

  • Atomvåpen utgjør en økende trussel mot menneskeheten, og med en stadig mer usikker verden er det viktig at vi fortsetter kampen for nedrustning og forbud mot masseødeleggelsesvåpen.

  • Bombingen av Nagasaki og Hiroshima har vist oss de forferdelige konsekvensene et atomangrep mot en by med hundretusenvis av sivile.

  • Atomvåpen skiller ikke på sivile eller militære og er ved bruk en forbrytelse mot menneskeheten. Derfor er det synd at regjeringen har valgt å ikke signere FNs traktat om forbud mot atomvåpen.

  • ICAN vant Nobels fredspris i 2017, og arbeider fortsatt med arbeidet for en verden fri for atomvåpen.


Vil du snu og følge din kommunestyregruppe? Foreslå og stemme for norsk tilslutning til FNs traktat?Efthimos Karantonis
Nesodden Rødt


Lenke