Miljøpartiet for OPS(Offentlig-privat samarbeid) om omsorgsboliger


I formannskapet snudde MDG og støttet at omsorgsboliger skal bygges som OPS-prosjekt. Da utredningen ble satt i gang i 2014 stemte de mot.ØyvindSolum (2)

Vi spør Øyvind Solum hva som er årsaken til at MDG har snudd og støtter OPSprosjektet?

Vi er i utgangspunktet skeptiske, men vi har oppfattet det slik at prosjektet har kommet så langt at det er for sent å stoppe det nå.

Hvor store  mener du blir forsinkelsene dersom kommunestyret på torsdag sier nei og går for kommunal løsning. 

Jeg skal ikke si det tidsbestemt, men tror dette handler om noen års forsinkelse.

Dersom kommunen tilbyr Norske Helsehus å bygge omsorgsboligene for avtalt sum uten OPS-kontrakt burde det ikke bli forsinkelser i det hele tatt?

Det er mulig det finnes slike vrier

I avtalen er det tatt forbehold om at 70% av leilighetene for salg må være solgt før prosjektet påbegynnes. Kan ikke det forsinke byggingen mere?    

Dette vet jeg ikke noe om men går ut fra at det er undersøkt.