Makt og maktmisbruk


Først er det valgkamp, etterpå er det maktkamp, sier et gammelt ord. Når valget er gjort, slåss alle mot alle om makt og posisjoner. Det er et like stygt spill hver gang.

AP og Høyre har sammen med MDG gått sammen om å ta makten i kommunen. De fikk 61% av stemmene. Tallmessig var de heldige og fikk 64% av kommunestyremedlemmene.

Når verv skal fordeles får de – hvis de bruker makten sin helt ut:

6 av 9 eller 67% av utvalg på 9.

5 av 7 eller 71% av utvalg på 7

3 V 5 eller 60% av utvalg på 5 medlemmer

«Tilfeldigvis» foreslår denne koalisjonen å redusere flere utvalg fra 9 til 7. Det betyr at de 5 partiene som utgjør mindretallet må dele på 2 plasser i Skole og oppvekstutvalget og Helse- og sosialutvalget.

For kommunestyret betyr det at mange partier sine synspunkter ikke kommer fram i utvalgene og at deres eneste mulighet er å fremme forslag i kommunestyret. Det betyr behov for mere tid til kommunestyrebehandling.

Innsnevring av demokratiske muligheter

Da er ordfører sitt løp for å endre kommunestyret faktisk det stikk motsatte. Hun skriver: «Kommunestyret har i perioden 2011-2015 både hatt et økende antall møter og flere saker til behandling.» Dette er feil. Statistikken viser at kommunestyret, og særlig formannskapet, under hennes ledelse har avholdt færre møter enn i perioden 2007-2001 (da Hintze Holm var ordfører). Allikevel tar hun initiativ til å begrense de politiske debattene enda mer.

Ubehagelige interpellasjoner

Ordføreren beskriver mange interpellasjoner som et stort problem. Hittil i år har tilsammen 11 interpellasjoner handlet om svært viktige spørsmål som ordfører selv ikke har satt på dagsorden:

2 om krisen på sykehjemmet og om åpning av ny avdeling.

1 om brøyting av velveier.

2 om trøbbel i NAVsystemet

1 om tiltak for sosial boligbygging

for å nevne noen av disse.

I steden for å ta tak i problemet med at disse sakene ikke blir satt på dagsorden av ordfører, legger hun opp til å begrense muligheten til å fremme interpellasjoner.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal påse at kommunen styres i følge vedtak, lover og regler.

Det er en god skikk å la mindretallet få flertall i kontrollutvalget og lederen. Det hindrer muligheten til et politisk flertallet fra til å stoppe ubehagelig kritikk. Særlig for flertall med gode intensjoner vil det være fordelaktig å ordne seg slik at mistanke om at en ønsker å hindre kritiske spørsmål å komme opp blir eliminert.

AP, Høyre og MDG ville ikke akseptere dette prinsippet. De sørget for å beholde flertallet i kontrollkomiteen. Dette er ikke en kritikk mot de valgte medlemmene, bare mot en prinsipielt betenkelig holdning.

Summen av disse sakene peker en vei:

En kommune med mindre åpenhet, mindre debatt og hvor stadig flere avgjørelser reellt taes på bakrommene. En kommune hvor det er vanskeligere for innbyggerne å få innsyn i de politiske prosessene og å delta i styringen.

At AP og Høyre går et slikt løp er ikke overraskende. Det startet for fire år siden og er nok en av grunnene til at de framstår som valgets tapere. AP uten den framgangen partiet hadde på landsbasis og Høyre med betydelig større tilbakegang enn partiet hadde på landsbasis.

Mer overraskende er det å finne MDG som medspillere på dette løpet. Her har vi et 100% linjeskifte.

Geir Christensen

Rødt