Lytt til de næringsdrivende på Fagerstrand brygge


Dykkerskolen er en godt etablert bedrift på Fagerstrand, de ønsker å utvikle seg videre på dypvannskaia. Samtidig kan store deler av dypvannskaia åpnes for allmenheten. Det finnes næringsdrivende som godt kunne tenke seg en strandpromenade med maritim næring, undervisningsinstitusjoner, kafeer, båtforretninger, og annen næring som er avhengig av kai/sjø.

Det er ikke vanskelig å forstå at utbyggere og meklere ønsker boligkomplekser med umiddelbar nærhet til sjøen, og unike solforhold ala Spro havn. Verdiforskjellen på Fagerstrand brygge regulert som næring, og samme tomt regulert som boligformål er formidabel. At Cirkel K ønsker mest mulig penger for tomta er logisk. Det er lang erfaring i

Rødt sin andrekandidat – Helge Hoff –
oppfordrer kommunestyret til å lytte til
de næringsdrivende etter oppslaget i
AMTA på fredag.

kommunen for at tomter regulert til «kombinerte formål» slik brygga er nå, ender opp med bare boliger. Her er det viktig å holde hodet klart for hvem sine interesser kommunen tar hensyn til. Spørsmålet blir, hva gjør det med Fagerstrand? Skal Fagerstrand bli et levende senter som folk reiser til, eller et sted folk sover og reiser fra hele dagen.

Om brygge reguleres tilbake til næring eller hele området får rekkefølgebestemmelser som sier at næringsutvikling må gjøres først, før det tillates boligbygging, vil det fortsatt være mye igjen for utbyggere og meklere å meske seg på. Med prioritering av næring vil vi kunne se et tettsted utvikle seg som en naturlig synergieffekt av en livskraftig nerve.
Dialog med de næringsdrivende
Rødt utfordrer partiene til en åpen og ærlig diskusjon om området. En god start vil være om alle partiene ville si hvordan de ser for seg utviklingen av Fagerstrand. Vi i Rødt vil jobbe for Fagerstrand som en kystperle i utvikling. En kystperle med næringsliv og private boliger hånd i hånd. Vi mener det må legges til rette for at alle skal oppleve at de passer inn. En ny strandpromenade, den offentlige stranda, båtforeningen, og CircleK området under ett, som et stort og innbydende Fagerstrand for alle, ikke kun for de som har penger.
Vi utfordrer formannskap og plan og teknikkutvalget til å møte de næringsdrivende for å konkretisere hva som skal til for at brygga kan bli et voksende næringssenter og livsnerve for Fagerstrand. Dette er store spørsmål, med enorm innvirkning på Fagerstrand, så hva med å ta diskusjonen dit hvor vi diskuterer for å lære og forstå, heller enn for å overtale andre.
Et falsk bilde

Når vi leser diskusjoner rundt fremtidens Fagerstrand er det lett å få inntrykk av at det enten må etableres et kommunesenter nr to med et par tusen nye boenheter, eller så vil Fagerstrand dø ut. Fagerstrand har klart seg så langt, og vil klare seg videre, men det hadde vært kjekt om de styrende organer la til rette for den utviklingen vi som bor på Fagerstrand ønsker, istedenfor å prøve å tvinge på oss utbyggere og mekleres våte drømmer.  Vi synes det høres lite lurt ut å bygge masse boenheter før det er kapasitet i infrastrukturen, de lokale skolene, og barnehagene. Vi Rødt mener at de som vet best, er de som har valgt å bo på Fagerstrand, de som har valgt å etablere seg på Fagerstrand. Vi ønsker å forbli i tett dialog med disse, de lokale kreftene, som til syvende og sist er Fagerstrand.