LØRDAG 6.APRIL: AKSJONSDAG MOT EØS


EØS-avtalen er en udemokratisk husmannsavtale som truer norsk arbeidsliv. Lørdag 6. april arrangerer Rødt en landsomfattende aksjonsdag mot EØS-avtalen. Det blir stand også på Nesodden.