Legevaktforkjemperne – Vant valget! Taper kommunestyret?


De to partiene som er mot lokal legevakt, Høyre og Arbeiderpartiet, mistet flertallet av velgere og gikk tilbake fra 54,7% til 47,8% . Arbeiderpartiet står stille og fikk ikke noe av den framgangen partiet har ellers i landet. Høyre tapte nesten 7%, betydelig mer enn i landet som helhet.
Årsakene til denne tilbakegangen kan være flere, men det mest omdiskuterte spørsmålet i valgkampen er legevaktsaken. Det er sannsynlig at det har vært en viktig faktor. Selv om mange legevaktstilhengere må ha stemt på disse partiene på tross av uenighet i legevaktspørsmålet, har denne saken antakelig vært avgjørende for at så mange byttet parti.

Nå vil skjebnens ironi det slik at disse partiene på tross av stor tilbakegang beholder flertallet i kommunestyret. Valgsystemet gjør at det, avhengig av grensetallene for å få mandat, vil være små avvik mellom stemmetall og mandatfordeling. Svært sjelden gir dette så store utslag at to partier med 47,8% oppslutning får flertall av mandater. Dersom vi hadde beholdt 27 i kommunestyret som tidligere, hadde disse partiene mistet 4 mandater og kommet i solid mindretall. Alle mulige størrelser på kommunestyret annet enn de 31 vi har i dag, ville også plassert disse to partiene i mindretall.

Nå ville partier med normal evne til å lytte kanskje tatt signalet og snudd. Det er usannsynlig på Nesodden. Der gjentar disse to partiene til kjedsommelighet at når de er valgt, så er det de som styrer og vet best. Det skal ikke magiske evner til for å spå at de holder fast på sitt standpunkt. Det gir dystre perspektiver for de mange som har behov for lokal døgnlegevakt. Vi risikerer å måtte leve med en utilfredsstillende løsning på Ski i fire år til.

Nå er allikevel ikke saken så enkel. De vanskene mangel på lokal legevakt medfører, vil boble opp i den lokale debatten uansett. Fortvilte og sinte mennesker vil snakke høyt. På et eller annet stadium vil behovet for å begynne å lytte til et overveldende flertall blant Nesoddens innbyggere bli overhengende. Det er derfor nødvendig å fortsette kampen for lokal legevakt. Om nødvendig i fire år, men med en sterk lokal opinion vil det by seg sjanser før det.

Geir Christensen
Rødt