Legevakt i det blå?


LEGEVAKT I DET BLÅ?

Et enstemmig kommunestyre vedtok 25.mai i år nok en gang å utrede etablering av en legevakt på Nesodden:

  1. Nesodden kommune innretter arbeidet mot målsetting om å drifte legevakt og kommunale akutte døgnplasser i egen regi så raskt det lar seg gjøre. Under forutsetning av at det er faglig og økonomisk forsvarlig, samt praktisk mulig, leveres tjenesten fra 01.01.20 på Nesoddtunet omsorgssenter.
  2. …..
  3. Budsjett for etablering og drift samt investeringer knyttet til etablering av legevakt og kommunale akutte døgnplasser i egenregi med forslag til inndekning, legges fram for kommunestyret i forbindelse med kvartalsrapport 2/2019. 

Etter dette var det en forutsetning at saka skulle behandles i et ekstraordinært møte i helse- og omsorgsutvalget i midten av august før saka gikk til kommunestyret. Dette skjedde ikke, slik at vedtakets punkt 3 ikke ble fulgt opp!! Isteden har administrasjonen brukt tida på å finne et eksternt firma til å gjøre jobben. Valget har falt på Agenda Kaupang. Konsulentselskapet skal for en samlet kostnad på kr. 326 700 eksklusiv merverdiavgift, utrede saka og komme med en sluttrapport. Arbeidet startet opp 26.august og skal være avsluttet i løpet av uke 42 (20.oktober). Slik sett er legevaktsaka blitt «fjerna» fra valgkampen. Sikkert til glede for noen.

Hva resultatet av denne utredninga blir og hvordan politikerne vil forholde seg til forslaget/forslagene er selvsagt umulig å si. Men det er verdt å huske hva som skjedde sist legevaktsaka blei utreda: I kommunestyremøtet 15.mai 2014 gikk AP og Høyre imot etablering av legevakt m/akuttfunksjon på Nesodden og sørget i steden for at dette havnet i Ski. Begrunnelsen var at dette ville gi et bedre faglig tilbud og være billigere (det siste viste seg seinere var feil.) Vi får håpe at H  og AP denne gangen står ved løftet om å etablere en legevakt m/akuttfunksjon på Nesoddtunet., men fra 1.januar neste år blir det ikke!