Kulturdebatten: Tre forslag Rødt vil følge opp


På møtet om kultur i Skoklefaldsalen 31. august kom blant annet disse tre spørsmålene opp, spørsmål som Rødt vil ta initiativ til oppfølging av:

1) Utvidelse av Aktiv på dagtid til også å omfatte kulturtiltak. Fysisk aktivitet er flott, men å trimme hjernen er også viktig. Å utvikle kulturtilbud etter samme modell var et godt forslag som Rødt vil følge opp.

2) Brukerundersøkelse blant kunstnerne om hva de kan tilby, og hva de trenger. Gjensidig forståelse mellom kommune og kunstnere gir gevinst for begge parter. Det er et initiativ vi vil videreføre i samarbeid med Kulturrådet.

3) Utvidelse av fondet som gir støtte til kunst- og kulturtiltak. I år ble det avsatt 100 000 kroner. For 2016 bør det økes betraktelig. Det må det forhandles om i budsjettdebatten, men Rødt vil foreslå minst 250.000. Dette ut fra prinsippet om at samarbeid med befolkningen gir vinn-vinn. Det handler nettopp om å få til det samspillet mellom innbyggerne og kommunen som Rødt er opptatt av på alle områder.

I tillegg vil Rødt arbeide for opprusting av de flotte kulturarenaene som allerede finnes på Nesodden. Vi mener det ikke er økonomisk grunnlag for å gå videre med planene om et dyrt kulturhus på Tangen. Erfaringene fra andre steder i landet peker i samme retning: Kultur-signalbygg som sliter økonomisk, noe som i verste fall fører til konkurs, kulturarenaer der leieprisene er så høye at det utestenger lokale kulturtiltak, amatørforestillinger etc. Dessuten strider det mot Rødts grendetenkning. Kulturarenaer og -tilbud skal finnes rundt omkring i grendesamfunnene våre, ikke samles på ett sted. Skoklefaldsalen er et utmerket eksempel på en mye brukt arena. Men den må rustes opp, blant annet med større scene og tilfredsstillende garderobeforhold.

Kjellaug Myhre, førstekandidat
Efthimios Karantonis, tredjekandidat
Nesodden Rødt