Kommunestyremøtet 17/12


Fjellstrandkrysset vedtatt å gjøres farligere.

Persillengen er et nytt stort boligområde nord for Fjellstrand skole. Trafikken fra feltet skal komme ut i Fjellveien mellom Skolen og Fjelstrand skole og vil bety betydelig økt trafikk i området. SV og Rødt foreslo følgende rekkefølgebestemmelse:
«Før det gis igangsettelsestillatelse til tiltak for feltene B1, B2 og B3 skal utbedring av Fjellstrandkrysset iht. dagens standard være sikret.» Adland (H) protesterte sterkt og mente det ville være en urimelig belastning for utbygger.
Nå sier ikke forslaget noe om hvem som skal betale – utbygger eller vegvesenet – bare at byggetiltatelse ikke skal gies før Fjellstrandkrysset er gjort sikkrere bl.a. for skolebarna. Et så urimelig krav fikk bare støtte av SV og Rødt. Et solid flertall vil fortsette å bygge boliger først og så se på nødvendig infrastruktur etterpå, muligens.
Utbygger 1 – sikkerhet 0

Kjøkken på Nesoddtunet nedstemt

Nytt kjøkken på Nesoddtunet ble avvist  av AP, H og MDG. Resten av partiene stemte for rådmannens innstilling:
«Kommunestyret ber rådmannen å iverksette prosjektering og bygging av nytt produksjonskjøkken ved Nesoddtunet etter alt. 1 med ferdigstillelse så raskt som mulig.»

Flertallet vil i steden utrede et sentralkjøkken et uspesifisert sted på Nesodden.  Med det har de fastslått at nytt sykehjem, som vi snart må i gang med å bygge, heller ikke skal få eget kjøkken. Vedtaket om sentralkjøkken er ikke begrunnet. Vedtaket er i mange punkter med spesifiserte krav, men tar forbehold om «posemat» dersom utredning og bygging tar lengre tid enn Mattilsynet vil akseptere at det gamle kjøkkenet brukes.  Hva slags mattilbud som beboerne på Nesoddtunet skal få er langt fra avgjort.

Etter oss kommer syndefloden:
Budsjettvedtaket får Nesodden til å synke dypere ned i gjeld

Flertallets budsjettforslag, økonomiplan og verbalforslag gikk gjennom uten endringer. Alle forslag fra  andre partier ble avvist.  Debatten manglet dialog.

Hovedgrepet fra AP MDG og H var å fjerne flere 10talls milioner fra helseområdet, delvis til «gode formål» og delvis for å styrke budsjettbalansen. Det er mindre effektivt enn å pisse i buksa for å holde varmen. Veksten i antall eldre er kjent og kommunen kan ikke nekte å ta imot pasienter når de kommer fra sykehus eller har krav på tjenester etter loven. Utgiftene kommer, bare uten planlegging i forkant og uten penger til å betale når regningene kommer. 

Alle øvrige partier, fra Rødt til FrP samlet seg om et  fellesforslag. Hovedgrepene var:
Ingen kutt i helsebudsjettene
Fjerne kuttet for skolene.
Nytt sykehjem/omsorgsboliger på Fagerstrand
Midler til brøyting av velveier
Forslaget falt mot stemmene til Ap, H og MDG

Primærforslaget til Rødt og våre verbalforslag ligger her:

151217 Kommunestyremøte – Vedtaksforslag fra Rødt