KOMMUNEREFORMEN: AVKLARING I FOLLO?


Diskusjonen om kommunesammenslåing har vært tung å få i gang på Nesodden. De største partiene har gjemt seg bak at de har ventet på diverse utredninger og mulige intensjonsavtaler. Nå er det bare noen få uker til kommunestyret skal ta en reell stilling til spørsmålet. En kan jo undre seg over hvor demokratisk denne prosessen er. Men etter mange tautrekninger i kulissene inviteres innbyggerne nå til en hesblesende meningsutveksling.

Etter utallige ”naboprater”, forhandlinger i kulissene og ulike utredninger, ble den forventede intensjonsavtalen mellom Oppegård, Ski, Ås og Enebakk gjort kjent 11. mars. Det ble ingen avtale. Enebakk ønsker ingen sammenslåing. Det gjør ikke Ås heller. Og Ski og Oppegård sier at det da ikke er noe grunnlag for at de to skal slå seg sammen. Tidligere har Oppegård avvist sammenslåingsplaner med Oslo. Og Vestby har kommunestyrevedtak på at de vil forbli egen kommune. Så da burde vel det meste være avgjort.

Alternativet for Nesodden om å slå seg sammen med Oslo er en svært dårlig ide. Nesodden vil ha under 3% av befolkningen i en slik kommune, og ha minimal innflytelse på den politikken bystyret ville føre overfor oss her på den andre siden av fjorden. Kommuneadministrasjonen ville selvsagt bli lagt til Oslo, med tap av massevis av arbeidsplasser her hos oss. Mange av de kommunale tjenestene ville bli ytterligere sentralisert. Nærheten til de politiske og administrative beslutningene ville bli kraftig redusert.

Nesodden har både ressurser til og størst interesse av å bli værende som egen kommune.

Eivind Reiersen