Kommunen skal være innbyggerenes redskap!


Kjellaug Myhre er Nesodden Rødts 1.ste kandidat:kjellaug_rabulist

Nesodden Rødt nytt presenterte to av mange innbyggerinitiativ som bidrar til å skape det gode liv på Nesodden. Så langt har de ikke fått til noe samarbeid med kommunen. Det er alt for mange slike historier ute og går.

Når kommunen ikke stiller opp er det knyttet til den politiske tenkningen rundt driften. Kommunen styres som ”a/s billige velferds-tjenester». Innbygger-initiativ blir oppfattet som plunder og heft. Budsjettall og begrensning av virksomheten til det absolutt nødvendige minimum blir målsettingen.
Minimumstenkningen som preger kommunen gir ikke rom for å ta inn betydningen av dugnadsånd og engasjement. Dette – det virkelige limet i et samfunn – er helt avgjørende for at kommunen skal klare å skape det gode liv – også økonomisk. Den tenkemåten som gjennomsyrer administrasjonen på dette feltet, gjør Nesodden fattigere. I disse krisetider, med fare for børskrakk, med økende arbeidsløshet og økonomisk nedgang, vil denne styreformen forsterke alle problemene.
Alle partier snakker pent om frivillig-heten. Men hyllesten til frivilligheten er forsvunnet som dugg for solen når vi kommer til budsjettbehandlingen. Da setter minimumstenkningen inn med full styrke.

Vi ønsker å endre kommunen ut fra tenkingen: Kommunen er innbyggernes fellesorgan som skal brukes til å utvikle Nesodden på en allsidig måte. Skal vi få til dette, kreves det endringer i prinsippene kommunen styres etter.

1. Innbyggerne må bli de viktigste premissleverandørene for utviklingen i kommunen. Områdeplaner må utvikles i skolekretsene etter innbyggernes ønsker og prioriteringer og IKKE styres av kortsiktige profittinteresser hos eiendomsspekulanter. For å få til dette bør det velges områdeutvalg i skolekretsene. Disse utvalgene vil bli sentrale når det gjelder utbyggingsplaner. Rødt ønsker et innbyggerstyrt, ikke et utbyggerstyrt, Nesodden. Kommunen må også legge overordnede planer. Når planene er utarbeidet, må de iverksettes, ikke forsvinne ned i en skuff. Det er det dessverre altfor mange eksempler på i Nesoddens forvaltning.

2. Kommunen må sette av ressurser og tid til å støtte opp om lokale initiativ. Planavdelingen må få rom til å følge opp, både administrativt og økonomisk, tiltak som vel eller nabolag tar initiativ til. Teknisk avdeling må ha budsjett og ressurser til å bidra.

3. Innen andre kommunale avdelinger må det også lages rom for støtte til innbyggerinitiativ.
En slik omlegging vil gjøre at kommunen oppleves som medspiller – ikke motpart, slik mange innbyggere opplever administrasjonen i dag. Mange små tiltak kan gi stor effekt. Dyrt? Tidkrevende? Absolutt ikke. Når et slikt system kommer i drift, vil man spare både penger og tid. Det vil virke forebyggende på mange felter. Og det vil styrke samholdet i kommunen.

Vi utfordrer alle lag og foreninger på Nesodden til å komme med innspill om hvordan en slik omlegging kan gjøres. Vi har noen ideer. Men endringene må skapes i fellesskap – mellom engasjerte mennesker som vil bidra til det gode liv. SAMMEN skaper vi det gode liv på Nesodden!