Kjellaug Myhre – Vår førstekandidat


God dag, nesoddinger, sambygdinger!

Stem på meg fordi jeg representerer Rødt! Å stemme på Rødt og meg betyr seriøst arbeid for
et reelt demokrati, med politikere som opptrer som tillitsvalgte, ikke som formyndere. Med politikere som tar beslutninger i samarbeid med innbyggerne, ikke på vegne av de. Med politikere som tar hensyn til folkeviljen. Representativt demokrati må vi selvsagt ha, men det må ikke stille seg i veien for «hverdagsdemokratiet». Det er nettopp det som settes til side når de to store partiene nekter å ta hensyn til at et overveldende flertall ønsker døgnlegevakten tilbake til Nesodden. image

Rødt vet at demokrati bygges nedenfra og ødelegges ovenfra. Rødt samarbeider nedenfra og bringer saker som er viktige for nesoddingene, inn i kommunestyret. Noen eksempler:

Rødt var pådriver for å stoppe administrasjonens forsøk på å øke antall barn pr voksen i Nesoddens barnehager.
Rødt var Nesodden-lærernes sterkeste støttespiller i kommunestyret under lærer-streiken våren 2014. Siden de to store partiene stemte imot støtte til lærerne, falt våre forslag. Men KS lyktes IKKE i å frata lærerne avtalefestede rettigheter.
Rødt var en av pådriverne for å redde Bergerskog fra nedbygging, men tapte, til tross for at utbyggers miljørapport viste seg å ikke holde mål, og til tross for ødeleggelse av enda en hundremeterskog med verneverdige arter.
Rødt var, sammen med de øvrige små partiene, pådriver for å redde vedlikeholdet av velveiene. Siden Høyre og Ap konstant stemte imot vedlikehold, tapte vi – foreløpig.+
Rødt er ikke til salgs for kortsiktige gevinster.

Vi samarbeider gjerne, men ikke for enhver pris. Vi ønsker å endre kommunens drift fra å tilby et minimum av velferdsoppgaver til fellesorgan for innbyggerne, der helhetstenkning og langsiktighet er en selvfølge. Og da kan vi ikke kompromisse på budsjett. Det kunne vi heller ikke når det gjaldt å få åpnet en av de nye avdelingene som har stått tomme i et par år på Nesoddtunet.

Rødt vil selvsagt kjempe like hardt mot at Nesodden skal bli med i a/s Follo kommune, eventuelt bli bydel 16 i oslo, som vi kjemper for døgnlegevakt, veivedlikehold og miljøvern!
Husk at Rødt vil ha et innbyggerstyrt, ikke et utbyggerstyrt Nesodden!