Intet grønt skifte uten et sterkt Rødt


Et grønt skifte krever at du går til roten av miljøproblemene, ikke bare pynter på et ødeleggende system.

MDG og Rødt er partiene som i kommunestyret oftest stemmer sammen. Særlig i miljøspørsmål er det svært stor enighet. Vi kan ikke huske noen sentrale spørsmål vi har stemt forskjellig.

En miljøforskjell

Rødt vil begrense boligbyggingen til ca femti boliger årlig, mens MDG står sammen med AP, H og Frp om å ville bygge hundre eller mer. Hva betyr dette for det biologiske mangfoldet på Nesodden? Vi er en av Norges minste kommuner i areal og en av Norges tettest befolkede kommuner. Indre Oslofjord har biologiske verdier som er unike i Norge.

image

Biedøden er et en av de biologiske katastrofene.

 

Strategi

Den sentrale forskjellen består i strategien vi har. På Nesodden har Rødt vektlagt at profittinteresser hos utbyggere er den største trusselen mot biologisk mangfold. Det dreier seg også om den stadig mer foruroligende utviklingen av Nesodden som sovekommune med forurensende pendling. Vi har døpt AP, Høyre og Frp for «betongkameratene». Disse partiene overlater ansvaret for boligutviklingen og for det biologiske mangfoldet til private utbyggere. Mange av utredningene om biologisk mangfold som utbyggerne har levert, har vist seg å ikke holde mål miljøfaglig sett. I kommunestyret har AP og H regjert sammen. Rødt arbeider for at de skal miste sitt flertall slik at miljøinteresser kan få rom i kommunestyret igjen. Vi vil styrke miljøorganisasjonene og vellens stilling i forhold til kommunen slik at de kan få større påvirkning på utviklingen av lokalmiljøene. Vi henger bjella på katten og har en plan.

MDG flørter for tiden med AP på Nesodden for å komme inn i varmen og dra AP i miljøvennlig retning. MDG er ikke det første miljøpartiet i Norge. SV har vunnet valg på sin gode miljøpolitikk, men flørtet også med Arbeiderpartiet og kom i regjering med bl.a. uttrykt mål om å henge i APs venstre øreflipp og dra partiet til venstre. Det ble ingen ny miljøpolitikk, AP sin kurs lå fast, og de samarbeidet med H og Frp når det trengtes. SV ble filleristet og ligger igjen med brukket rygg. Vi frykter at MDG på Nesodden kan få samme skjebne. Hos MDG finner vi ikke noen analyse av hvorfor miljøproblemene vokser. Et sterkt Rødt kan motvirke det.

Andre spørsmål

Ellers er det forskjeller mellom Rødt og MDG i andre saker:
MDG støttet KrF sitt forslag om kommunal kontantstøtte til småbarnsforeldre. Rødt støtter kvinnebevegelsens krav om billige barnehager og svangerskapspermisjon.

Rødt er et antikrigsparti mens MDG på Stortinget har stemt for å sende soldater til Irak igjen.

Rødt motarbeider EU og EUs miljø-ødeleggende politikk. MDG «har ikke tatt stilling».

Rødt deltar på mange politiske områder som MDG ikke prioriterer.

Med Rødt vet du hva du får.