Innkjøpsstopp i kommunen – leserbrev til Amta fra 5 partier


2. september ble det sendt ut et brev fra rådmannen til ordfører, rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere og andre berørte. Her heter det bl.a.:
”Med bakgrunn i dette (dvs. svikt i skatteinntektene, økte utgifter til sykehjemsplasser og utskrivningsklare pasienter samt ”manglende realisering av effektiviseringsgevinster i budsjett 2015 pga. manglende relevant turnover i organisasjonen”) er det rådmannens ansvar å foreta konkrete tiltak, for å redusere underskuddet. Rådmannen velger derfor å foreslå innkjøpsstopp fra dags dato og resten av året.”
Spørsmål 1: Rådmannen foreslår innkjøpsstopp – men hvem har VEDTATT det?
Spørsmål 2: Hvorfor ble ikke denne saken lagt fram for kommunestyret eller formannskapet? Har vi et delegasjonsreglement i kommunen der politikerne mister styringsretten over foreslåtte tiltak som dreier seg om 5 millioner kroner? Hvorfor har ikke ordføreren i det minste innkalt formannskapet til å få informasjon om dette?
Ingen politikere, bortsett fra ordføreren, kjente til dette før det tilfeldigvis ble snappet opp over to uker senere. Da saken ble kjent på denne måten sendte rådmannen og ordføreren ut en mail til kommunestyrets (nåværende) medlemmer 24.9. – altså drøyt tre uker etter beslutningen (!) der rådmannens brev av 2.9. er vedlagt, og med denne teksten:
”Rådmannen sendte ut denne informasjonen 02.09 …. Det er rådmannens ansvar å foreta konkrete tiltak fortløpende for å styrke kommunens økonomi og forhindre eventuelt underskudd. Rådmannen valgte her derfor å innføre innkjøpsstopp fra 02.09.15 og resten av året …. Rådmann informerte ordfører om brevet og det var enighet om at brevet skulle distribueres til kommunestyret. Den «brutale sannhet» om at brevet ikke ble sendt kommunestyrets medlemmer handler om at rådmann var i den tro at ordfører sørget for dette og ordfører var i den tro at rådmannen gjorde dette. Dette er bare å beklage fra begge parter.”
Det er ikke første gang ordfører ”ved en misforståelse” ikke informerer kommunestyret. Det er ordfører som har ansvar for å innkalle formannskap og kommunestyre. Sandberg kan ikke gjemme seg bak rådmannen når hun lar være å innkalle til møte om saken. Hun har bevisst latt være å legge spørsmålet fram for politisk behandling.
Spørsmål 3: Hvem er det som egentlig styrer kommunen? Det har ikke vært avholdt kommunestyremøte siden 18. juni. Et planlagt kommunestyremøte 3.9. ble avlyst av ordfører ”pga. mangel på saker”, til tross for at hun fikk flere oppfordringer om å innkalle til møte. Neste reelle møte er ikke før i november. Ordfører burde visst om rådmannens planlagte innkjøpsstopp da avgjørelsen om avlysning ble tatt. Hvorfor ble møtet avlyst?
Spørsmål 4: I hvilken grad tas ansatte med på råd i denne typen saker?

Nils Arne Haldorsen Frp
Henning Korsmoe KrF
Anne Berit Smørås Venstre
Christian Hintze Holm SV
Kjellaug Myhre Rødt