Hvordan bygge boliger vi har råd til?


Fram til midten av 80-tallet var sosial boligbygging dominerende i Norge. Hus ble bygget for å bo i, ikke som spekulasjonsobjekt.Det skaffet meg, 21 år gammel, 4 roms blokkleilighet for kr 35 000 – en halv årslønn. Felleslånet gikk på husleia som var på flere hundre kroner. For ungdom i dag er dette bare en drøm. Vi kan virkeliggjøre den drømmen bare det blir sterkt nok krav bak å gjenreise den sosiale boligbyggingen.
Oppskriften
er velkjent og velprøvd:

  • Tilnærmet gratis tomt og billig vei, vann og kloakk fra kommunens side
  • Utbygging styrt av boligsøkerne ved boligbyggelag som holdt spekulantene borte.
  • Husbankfinansiering – I starten lån på 50 år med 2% rente
  • MOMSfritak

På disse premissene kan vi i dag bygge små boliger for under 1 million(50 kvadratmeter) og familieboliger for under 2 millioner. En pris på 20 000 kroner kvadratmeteren (+ MOMS som bare Stortinget kan fjerne) bør være en kommunal målsettingen for hus som bygges for å skaffe alle innbyggere et godt sted å bo. Med gammeldags husbankfinansiering kan kjøpsprisen være betydelig under 1 million.
Prisregulering
For å sikre at de gode betingelsene gikk videre til neste kjøper var boligene prisregulert. Du fikk ikke mer igjen enn du betalte + konsumprisvekst.
Med så begrensede boutgifter var det for mange av oss mulig å spare og kjøpe boligdrømmen etter noen år.

Når Rødt går inn for en sosial boligbygging utenfor markedet, er det lignende løsninger vi ønsker å få.

Geir Christensen