Om websidene


Disse websidene er basert på WordPress, en av de mest brukte publiserings-systemene på Internett.

WordPress er «fri programvare» ikke bare i betydningen gratis, men fordi man står fritt til å inspisere, modifisere og kjøre kildekoden slik man selv ønsker. For en liten organisasjon som Rødt Nesodden betyr det i praksis at vi kan tilpasse det på utallige måter, at vi ikke er bundet til en enkelt leverandør på noen måte, og at blir lettere å finne folk som kan hjelpe til. Samtidig betyr det at vi eier våre egne logger og vårt eget innhold.

Noen egenskaper som kan være spesielt interessante for et lokalparti er muligheten for å gi forskjellige nivåer av tilgang slik at medlemmene selv kan skrive og administrere sider og innlegg. Det er  også mulig å åpne for offentlig debatt i forbindelse med saker.

Det finne to tidligere utgaver av Nesodden rødt websider.
Den eldste fantes på samme adresse hvor vi er nå ( www.nesodden.roedt.no ), og er arkivert her
Den litt nyere finnes fremdeles i skrivende stund på nesoddenroedt.wix.com/nesoddenroedt. Leverandøren av denne tjenesten har gjort det nesten umulig å hente ut innholdet på en rasjonell måte, så det må ligge der inntil videre. ( frivillige klipp & lim arbeidere bejubles ).