Hva mener partiene om storskoler?


Rødt ønsket å få opp prinsippene til debatt i kommunestyret og fremmet derfor følgende:

Det planlegges ikke større barneskoler enn 3-parallell. Det planlegges ikke ungdomsskoler med plass til mer enn 500 elever.

Bare Krf og Rødt stemte for dette. Både SV og Venstre har antydet lignende synspunkter, men valgte likevel å stemme imot. Hvorfor, må disse svare ut, men det er naturlig å spørre om de ble mer opptatt av å innynde seg hos Høyre og AP enn av prinsipper? Partiene Frp, H, AP og MDG står tydeligvis sammen om storskoler.
Utearealer

Det avsettes minimum uteareal i tråd med Helsedirektorates anbefaling, foreslo Rødt. Det fikk støtte av Krf og SV. Anbefalingen er 40 kvadratmeter pr barn. Med den foreslåtte tettheten på Tangen ser det ut som realiteten blir ned mot 10 kvadratmeter.

Flerbrukshall

Så prøvde vi å teste realitetene i det som mange håper kommer «Det bygges ny flerbrukshall for Tangenåsen og Nesoddtangen» Rødt sitt forslag fikk bare våre egne stemmer. Her protesterte AP fordi de bare ville utrede spørsmålet. Hva som trengs å utredes før planlegging kan begynne ble det ikke sagt noe om. Så om utredningen blir noe mer enn valgflesk får tiden vise.

Geir Christensen
Rødt