Full seier for Rødt


Nesodden Rødt har innklaget Nesodden kommune i forbindelse med med det offentlig / private samarbeidet om anskaffelse av omsorgsboliger på Fjellstrand. Nesodden kommune gikk da ut offentlig og hevdet gjennom sin advokat Kjell Andre Honerud fra Føyen Torkildsen, at argumentasjonen fra Rødt var «totalt på viddene.»

Men den 27. mars gir Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nesodden Rødt medhold, og konkluderer med følgende:

«Nesodden kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer i avtalen etter tildeling av kontrakt.»

Dette er et nytt bevis på at saksbehandlingen i Nesodden kommune ikke alltid foregår til innbyggernes og kommuneøkonomiens beste, og at kommunens ledelse ikke går av veien for ulovligheter for å få fremmet sin agenda.

Eksteriør_hage_3etasjer

Rødt er grunnleggende uenig i hvordan EØS-reglene for offentlige anskaffelser åpner for såkalt offentlig/privat samarbeid, fordi dette i praksis gir store konsern muligheten til å overkjøre kommuner. I forhold til den konkrete saken om omsorgsboliger på Fjellstrand har dette resultert i en dyr og dårlig avtale avtale, hvor Nesodden kommune sitter igjen med hele ansvaret, mens utbygger risikofritt tar hele profitten. Det er ikke slik vi vil ha det på Nesodden!

Vi mener derfor at Nesodden kommune nå må ta konsekvensen av at den valgte løsningen ikke holder mål, hverken juridisk, moralsk eller økonomisk – og heve hele avtalen. Vi i Nesodden Rødt vil fortsette å jobbe for en løsning som er bedre og billigere for kommunens innbyggere.