FOLLOKOMMUNEN NESTE?


Sunday, January 25, 2015

Høyre i Akershus går inn for minst å halvere antall Akershuskommuner og har lansert Follokommunen som en erstatning for de sju kommunene i Follo (Oppegård, Ski, Enebakk, Ås, Vestby, Frogn og Nesodden). Akershus Arbeiderparti ønsker færre og større kommuner. Kommunevalget i 2015 kan bli det siste som holdes i Nesodden kommune. 
Regjeringen har startet en sterk offensiv for å tvinge fram kommunesammenslåinger slik at vi får storkommuner. Bak prosjektet lurer bl.a. EUs krav om privatisering og konkurranseutsetting. Skal anbud erstatte egenproduksjon kreves større forhold. I redsel for å få befolkningen mot seg har de varslet en rekke tvangs- og presstiltak:
– Kommunene som gjør som regjeringen vil, skal premieres økonomisk
– Fylkesmennene har fått pålegg om å fraråde folkeavstemninger
– Et veritabelt batteri av politisk styrte utredninger skal underbygge at stort og byråkratisk er bedre enn smått og enkelt. 
Kampanjen har støtte fra nesten Stortinget minus SV og SP.  
Men de har mot seg en rekke fakta. Om velferd f.eks.: Kommunebarometeret rangerer kommunene, og vinner i 2014 var Høylandet i Trøndelag med 1280 innbyggere. Ingen store kommuner kommer høyt på listen. Det finnes en rekke slike konkrete spørsmål som gir grunnlag for å vurdere kommunestrukturen. Men det er åpenbart at målene er gitt og slike vurderinger ikke er ønsket.
Mange av Nesoddens politikere går på gummisåler og prøver å høres ut som om de er mot at Nesodden skal slås sammen med andre.  Både ordfører Sandberg og Høyre har uttalt at de er negative til sammenslåing. Imidlertid er de villig med på løpet som regjeringen har lagt opp. Forsøk på kritikk av regjeringens bruk av pressmidler ble nedstemt i kommunestyret. Følgende ble også nedstemt:
«Resultatet av utredningsarbeidet skal legges frem for lokal rådgivende folkeavstemning før kommunestyret fatter sin beslutning.» Høyre og AP ville ikke ta stilling til hvordan befolkningen skal involveres før ettervalget. For alle som kjenner disse partiene vil det være et tydelig varsel om at de som vanlig selv mener de vet best og vil fatte beslutningen i 2016, uavhengig av folkeviljen. Om folk protesterer, får det ingen betydning, fordi neste valg da kanskje vil være til en Follokommune
Følgende ble også nedstemt: «Nesodden kommune vil ikke akseptere noen form for kommunesammenslåing ved tvang ovenfra.» Det er svært viktig fordi regjeringen prøver nettopp å tvinge kommunene.  
Rødt oppfordrer velgerne til å:
− Ikke stemme på partier/representanter som ikke garanterer at forslag om en eventuell kommunesammenslåing kommer til folkeavstemning.
− Slå ring om Nesodden kommune.  Alle våre svakheter blir enda værre om bestemmelsene skal tas i Ski eller Oslo Rådhus.