En sopp til besvær


Sunday, August 2, 2015

Takk for at Haldorsen(Frp) (AMTA 28 juli) reiser debatt om boligbyggingen på Nesodden.(Kommer mer om dette) Han tror tydeligvis at vårt ønske om å ivareta det biologiske mangfoldet handler om å redde en «tilfeldig» sopp. Så lite kunnskap har store deler av kommunestyret om den naturen vi lever av.

Om morgenen da kommunestyret i juni omsonet store områder fra natur og friluft til boligområder var det bier i Rhododendronbusken min. Jeg gledet meg fordi det ikke er noen selvfølge. Plantevernmidler (neonikotinoider) vi har tatt i bruk, uten å vite hva vi gjør, lager biedød i stort omfang. Dør biene går store deler av vår matproduksjon (korn og grønnsaker) i stå. Den er avhengig av pollinering. I Norge er 12 biearter utryddet. Mange er truet. Vi sjanser med menneskehetens framtid, ikke bare bienes.

Naturens oppbygging og sammenheng er komplisert. Mange små, tilsynelatende uvesentlige, planter og dyr spiller en avgjørende rolle i næringskjeden. Vi vet foreløpig lite om sammenhengene. Nettopp derfor er det viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet. Vi gjør det motsatte – på under 100 år regner forskerne med at vi har utryddet omtrent halvparten av de artene som var på jorden. I Norge har vi en rødliste. Det er arter som er truet med utrydding. Formelt i lovverket har vi et stort ansvar for å ivareta disse slik at de overlever. I Bergerskoen finnes flere rødlistede arter. Utbygger sin biologiske undersøkelse registrerte ikke rødlistarter. Når naboene skranglet sammen til egen undersøkelse (Ikke Rødt) ble rødlistartene registrert. Ser ikke Frp det problematiske i å overlate undersøkelser som kan koste utbyggere dyrt – til nettopp utbyggerne?

Spiller det så noen rolle om en soppart eller tre overlever? Kanskje noe å tenke over neste gang du trenger penicillin? Vi bør spare den diskusjonen til vi vet hvilken rolle de spiller i økosystemet, ikke ta den på forskudd.

Indre Oslofjord, med Nesodden som en vesentlig del, er biologisk sett spesielt rikt. Skal vi ivareta dette kan vi ikke bygge ned disse områdene. Vi har svært god plass til å bygge boliger i områder med mindre biologisk betydning i Norge. Derfor byr det ikke på vansker å finne arealer nok til boliger samtidig som vi ivaretar naturen i Norge. Nesodden derimot er en av Norges minste arealmessig (ca nr. 20 nedenfra) og tettest befolkede kommuner (ca nr. 20 ovenfra). Her må vi være varsomme.

I kommunestyret høster disse synspunktene alt fra overbærende latter til sure kommentarer.

Moder jord bryr seg ikke om det. Hun slår tilbake mot dumskap når den blir plagsom. Hva gjør du?

Den dagen Haldorsen ser en død bie og vi sammen bekymrer oss for våre barns framtid har vi kanskje kommet litt lengre.

Geir Christensen
Rødt