Det uverdige spillet om brøyting av velveier


Rødts forslag om at kommunen igjen skulle ta ansvar for brøyting og lys på velveiene, ble nedstemt av AP og Høyre i juni. Isteden fikk vi følgende vedtak etter forslag fra Høyre:

«Rådmannen legger frem en sak til kommunestyret om brøyting og strøing av veier som tidligere ble vintervedlikeholdt av kommunen, slik at vi kan få saken til budsjettbehandlingen for 2016. Kostnaden for dette (brøyting og strøing) legges inn i budsjett 2016.»

Vi påstod i valgkampen at dette var en ren avledningsmanøver fra Høyre sin side, og at støtten til kravet om at kommunen skulle gjenoppta brøytingen, ikke var troverdig. Vi har fått rett:

Rådmannen har ikke lagt inn en krone til brøyting av velveier i budsjettet for 2016. Det er direkte ordrenekt. Hadde Høyre vært seriøst, ville rådmannen ha blitt innkalt på teppet og fått beskjed om å følge pålegg. En rådmann som ikke følger opp vedtak, blir ikke gammel i jobben, med mindre de som står bak vedtaket, ikke mente det alvorlig.

Argumentasjonen avslører egentlig bløffen tydelig:
– Det er inngått toårsavtale med dagens leverandør, så dette vil tidligst gjøre seg gjeldende fra 2017, sier rådmannen. Hvilken avtale har kommunen om brøyting av velveier? Ingen. En toårsavtale om brøyting av kommunale veier legger absolutt ingen hindringer i veien for å inngå ny avtale om å brøyte velveier.

Da Rødt etterlyste saken under budsjettdebatten i formannskapsmøte 28. oktober, fikk vi samme forblommede «forklaring» fra rådmannen. Høyres Adland nikket iherdig og sendte Rødts representant noen medlidende blikk. Såpass måtte da selv Rødt begripe, må vite! MEN NEI, RØDT BEGRIPER MER ENN SOM SÅ: DETTE ER LURERI, og, fra Høyres side, dreier det seg om å føre velgerne bak lyset.

Istedenfor å ta rådmannen i skole og minne ham om helt elementære regler for en rådmann, bruker varaordfører Adland (H) dette som påskudd til å la brøyting av velveier utestå for 2016, men lover å komme tilbake i 2017. Hvilken tåpelig unnskyldning som kommer da, får vi vite til neste år.

Triksingen med tall er også verdt å nevne. Kommunen skulle spare ca 0,8 million på å slutte å brøyte velveier. Nå snakker rådmannen om en utgift på mellom 1,5 og 2 millioner for å gjenoppta brøytingen. Har brøytekostnadene doblet seg på to år?

Det mest uverdige med dette spillet er at politikerne og kommunestyret gjøres til latter. Vedtak taes ikke på alvor. Istedenfor politisk debatt får vi skuespill og sirkus.

Kjellaug Myhre
Geir Christensen

Bildecredit:Wikipedia